OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Maaseutuyrittäjä, maatalousteknologia

Maaseutuyrittäjä, maatalousteknologia

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä tunnet maatalouden koneet ja laitteet. Opinnoissasi perehdyt maatalouskoneiden ja -laitteiden korjaamiseen, huoltamiseen ja käyttämiseen. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä olet kustannustietoinen ja ympäristövastuullinen sekä huolehdit työturvallisuuden vaatimuksista ja ajantasaisuudesta. Voit työskennellä maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaajana sekä maataloustarvikekaupan työntekijänä tai yrittäjänä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville. 

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa joustavasti keväällä 2019.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja 2-4 valinnaisesta tutkinnon osasta. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös sukupolvenvaihdokseen vaadittavat osat.

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osaamispistettä (osp)

 • Työskentely maatalousalalla 
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp, valitaan 3 - 5

 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Tutkinnon perusteet (e-perusteet -palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Muhoksen yksikkö  Kirkkotie 1, 91500 Muhos.

Hinta
Koulutus on maksutonta. Oppimateriaalikulut maksaa opiskelija itse.

Hakeutuminen
Voit hakea koulutukseen tästä

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kimmo Savela
p. 050 3643 198
kimmo.savela@osao.fi

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu

Mahdollinen kielitaidon arviointi järjestetään haastattelun yhteydessä. Hakijoihin otetaan yhteyttä viikottain. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehto
Tutkintokoulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Työskentely maatalousalalla, 15 osp
 • Maaseutuyrittäminen, 20 osp
 • Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Muhoksen yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
11 pk, 1 yo

Lisätietoja opinto-ohjaajalta
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja maatalousalan perustutkinto antavat valmiuden toimia maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä. Opinnoissasi perehdyt maatalouskoneiden ja -laitteiden korjaamiseen, huoltamiseen ja käyttämiseen. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä olet kustannustietoinen ja ympäristövastuullinen sekä huolehdit työturvallisuuden vaatimuksista ja ajantasaisuudesta. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat maatalousteknologian osaamisalalla ovat:

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen

Muut valinnat tarkentuvat opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja

OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos
Anna-Maija Lawson, p. 050 3174 674, anna-maija.lawson@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku