OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat matkailupalveluita. Opit tuntemaan alan kuluttajasuojasäädökset ja turvallisuusmääräykset sekä huolehtimaan välineistä, liikuntareittien kunnosta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä. Ammattitaitosi koostuu kielitaidosta, joustavuudesta, ystävällisyydestä ja luovuudesta, jota tarvitset muuttuvissa tilanteista. Voit työskennellä ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä joko työntekijänä tai yrittäjänä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut matkailualasta.

Ajankohta ja kesto
Tutkinnon suorittamisen pituus 2-3 vuotta. Aiemmin hankittu osaamisesi voi lyhentää tutkintoajan pituutta.

Pudasjärven yksikköön otetaan vapaana oleville opiskelupaikoille hakijoita, joilla on jo valmiiksi aiempia opintosuorituksia tai työkokemusta Matkailualan asiakaspalvelu ja Matkailupalvelujen toteuttaminen –tutkinnon osista sekä peruskoulun jälkeisiä suorituksia yhteisistä tutkinnon osista esim. lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinto ja sen järjestäminen perustuu opetushallituksen tutkinnon perusteisiin.

Pakolliset tutkinnon osat
- Matkailupalvelualan asiakaspalvelu 30 osp
- Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaamisesi suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutuksessa opit asiakaspalvelutaitoja, matkailun toimintaympäristön ja kulttuurien tuntemusta, kieliä, matkailupalvelujen toteuttamista ja tuotteistamista. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata opintoja kiinnostuksen mukaan.

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Koulutus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista. 

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole hakua vuonna 2019.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kaukovainion yksikkö, palvelut

Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen
p. 050 573 2584
kaisu.mottonen@osao.fi

Soveltuvuushaastattelu
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Kielitaidon arviointi järjestetään tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun Pudasjärven yksikköön sovitun mukaisesti.

Peruutusehto
Valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

  • Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

• Matkailupalvelujen osaamisala 40 osp

  • Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, palvelut »
Pudasjärven yksikkö » (ei kevään 2019 yhteishaussa)

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kaukovainio 24 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Työvoimakoulutus

+

.

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat matkailualasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen. Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta.

Ajankohta
Haku 2018-2019 koulutukseen on päättynyt.

Toteutus
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Koulutuksen tukena toimii Moodle -oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Koulutukseen sisältyy kolme työpaikalla järjestettävää koulutusjaksoa.

Tutkinto
Tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
  • Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Opastuspalvelut 20 osp
  • Matkailualan markkinointiviestintä 15 osp
  • Valinnaiset opinnot opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat: 35 osp

Tutkinnon perusteet
Matkailualan tutkinnon perusteet (ePerusteet palveluun) »

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, palvelut

Lisätietoja
Jaana Hilli, puh. 050 516 9166, jaana.hilli@osao.fi

Hakeutuminen
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Valintatilaisuus
Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Valintaperusteet
Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus).

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Tavoite
Koulutus antaa valmiudet matkailualalla toimimiseen. Koulutus tähtää matkailualan perustutkintoon.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku