OSAO

FI EN

Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi

Merkonomina sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti. Sinulla on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suoritettuasi olet hankkinut osaamista myös uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla!

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu erityisesti alan vaihtajille, joilla on ylioppilastutkinto, työkokemusta alalta tai muu toisen asteen tutkinto.

Ajankohta
Kaukovainion yksikössä, palvelut seuraava koulutus jatkuvan haun kautta on alkamassa 11.11.2019. Koulutuksen kesto on noin 2 -2,5 vuotta. Hakuaika koulutukseen on ajalla 2.9. - 7.10.2019.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ammatillisesta tutkinnon osasta: asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta ja työyhteisössä toimiminen sekä 4-5 ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Lisäksi opiskellaan pakolliset yhteiset tutkinnon osat.

Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi. Ei ole mahdollista suorittaa kaksoistutkintona.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

 

Koulutuksen sisältö

Asiakaspalveluun ja myyntiin painottuvalla opintopolulla on mahdollista opiskella HOKSin mukaan seuraavia valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia:

 • Myyntiä
 • Markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
 • Asiakkuuksien hoitamista
 • Palvelumuotoilua
 • Projektissa toimimista
 • Tapahtumatuotantoa


Talouspalvelujen opintopolulla on mahdollista opiskella HOKSin mukaan seuraavia valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia:

 • Laskutusta ja reskontria
 • Palkanlaskentaa
 • Kirjanpitoa
 • Tilinpäätöskirjauksia
 • Projektissa toimimista
 • Henkilöstön tukipalveluja

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Koulutus on maksutonta. Liiketoiminnan perustutkintoa suorittavilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan).

Hakeutuminen
Kaukovainion yksikkö, palvelut: hakuaika 11.11.2019 alkavaan koulutukseen on 2.9. - 7.10.2019. Voit hakea koulutukseen tämän linkin kautta (Koulutuskalenteri).

Pudasjärven yksikkö: koulutukseen ei ole hakua vuonna 2019

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Pirkko Heiskanen
p. 050 593 9923
pirkko.heiskanen@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta
Valintaperusteet koulutukselle ovat

 • tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • haastattelu

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään viikoilla 41-42. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa erikseen. Opiskelijavalintapäätös tehdään 15.10.2019. Kaikkia hakijoita tiedotetaan valinnoista sähköpostitse.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi


Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:

 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen 15 osp.

Lisäksi opiskellaan 4 - 5 ammatillista valinnaista tutkinnon osaa (yht. 90 osp) sekä kaikille pakolliset yhteiset tutkinnon osat 35 osp.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjana on jokin seuraavista suorituspoluista:

 • Asiakaspalvelun monitaituri
 • Markkinoinnin monitaituri
 • Myynnin monitaituri
 • Talouden monitaituri
 • Toimiston monitaituri
 • Yrittäjyyden monitaituri

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta

Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt


Kaukovainion yksikkö, palvelut »

Pudasjärven yksikkö » (ei kevään 2019 yhteishaussa)


Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kaukovainio, palvelut: liiketoiminnan perustutkinnossa yhteensä 175 aloituspaikkaa peruskoulun päättäneille
Pudasjärvi 0

Ylioppilas! Katso hakuohjeet kohdasta jatkuva haku.

Hinta ja kustannukset

Liiketoiminnan perustutkintoa suorittavilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan).

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Niina Miettinen
p. 040 141 5317
niina.miettinen@osao.fi

Päivi Keskitalo
p. 050 449 5654
paivi.keskitalo@osao.fi

Sirkka Lintula
p. 050 462 4724
sirkka.lintula@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin perustyötehtävissä, palkanlaskenta-, laskutus-, reskontra- ja kirjanpitotehtävissä sekä pankki- ja vakuutusalan työtehtävissä ja kehittyä niissä edelleen alan ammattilaiseksi. Merkonomit toimivat työtehtävissä, jossa asiakaspalvelu- ja myyntitaidoilla on suuri merkitys.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä, muun muassa myyjän, myyntineuvottelijan, markkinointiassistentin ja asiakasneuvojan tehtävissä sekä kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana, laskuttajana, palkanlaskijana, assistenttina tai rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilönä.Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole soveltuvaa koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä noin 2-4 päivää kuukaudessa

Tutkinto
Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Muista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. 

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
tai
Markkinointi-instituutti, Oulun yksikkö, Puistokatu 34, 90120 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Tutustu tietoihin ja ohjeisiin aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Anne Pudas, anne.pudas@osao.fi, p. 050 595 1976

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku