OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljettajana osaat käyttää, kuljettaa ja huoltaa metsäkoneita. Opit tuntemaan ja käsittelemään perusteellisesti metsätraktoreita, hakkuukoneita ja puutavara-autoja. Metsäkoneenkuljettajana hoidat työt ihmisten, metsäluonnon ja koneiden kanssa itsenäisesti ja vastuullisesti. Voit työskennellä harvesterin, ajokoneen tai puutavara-auton kuljettajana sekä yrittäjänä. Valmiina ammattilaisena otat metsänhoito- ja puunkorjuutöissäsi huomioon myös ympäristönäkökulmat.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai toimit jo alalla.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Henkilökohtainen osaamisen kehitämissuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisesi pohjalta.

Ajankohta
Koulutus alkaa Taivalkosken yksikössä 11.3.2019.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.
Pakolliset tutkinnon osat
• Metsän hoito ja hyödyntäminen
• Metsätraktorin käyttö
• Metsäkoneiden kunnossapito

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava toinen
• Koneellinen puutavaran valmistus
• Puutavaran lähikuljetus

Lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa sekä opiskellaan pakolliset yhteiset tutkinnon osat. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Koulutus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin aiheutua mm kortti- sekä viranomaismaksuista.

Hakeutuminen
Taivalkosken yksikkö: Haku koulutukseen on päättynyt 21.2.2019. 
Muhoksen yksikkö: Koulutukseen ei ole tällä hetkellä jatkuvaa hakua.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Taivalkosken yksikkö
lehtori Sauli Juurikka
p. 040 1415 223
sauli.juurikka@osao.fi 


opinto-ohjaaja Liisa Turvanen
p 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Vesa Vanhamäki, p. 050 537 5057
vesa.vanhamaki@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoitteellisuus). Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Haastattelu
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisätietoa terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksista

Haastattelut
Hakijat haastatellaan puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen 22.2.2019.  Päätös opiskelijavalinnasta tehdään 28.02.2019. Päätöksestä tiedotetaan sähköisesti/kirjeitse.


Peruutusehto
Tutkintokoulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 60 osp

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp
 • Metsätraktorin käyttö 20 osp
 • Metsäkoneiden kunnossapito 20 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 85 osp
            Näistä valitaan yksi: 

 • Koneellinen puutavaran valmistus 65 osp
 • Puutavaran lähikuljetus 65 osp
 • Puutavaran autokuljetus 65 osp (Taivalkosken yksikkö)
 • Koneelliset maanmuokkaus- ja metsän hoitotyöt 65 osp (Taivalkosken yksikkö)

Lisäksi valitaan vielä valinnaisia tutkinnon osia 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Muhoksen yksikkö »
Taivalkosken yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Muhos 26 pk
Taivalkoski 24 pk

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:


Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Taivalkosken yksikkö
Liisa Turvanen
p. 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

www.metsäopetus.fi »

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja metsäalan perustutkinto antavat valmiuden toimia koneelliseen puutavaran valmistamiseen, puutavaran lähikuljetukseen tai puutavaran autokuljetukseen liittyvissä tehtävissä. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla ovat:

 • Metsien hoito ja puunkorjuu
 • Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito

sekä yksi tutkinnon osa seuraavista:

 • Koneellinen puutavaran valmistus
 • Puutavaran autonkuljetus
 • Koneelliset metsänparannustyöt
 • Puutavaran lähikuljetus

Muut valinnat tarkentuvat opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimustoimijoilta saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos
Anna-Maija Lawson, p. 050 3174 674, anna-maija.lawson@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku