OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan suorittanut henkilö suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työtehtävät ovat ohjaus-, opastus- ja tukityötä.

Kohderyhmä
Henkilöt, joilla on kiinnostusta työskennellä ohjaustehtävissä eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien kanssa. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, humanistinen- ja kasvatusalalle vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus järjestetään pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään opinnoilla koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä (oppilaitos/verkko-opinnot). Tarvittavan lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on keskimäärin kolme päivää kuukaudessa.

Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työkiertoa muussa kuin oman työpaikan oppimisympäristössä. Mikäli työkierto on opiskelijalle palkatonta aikaa, hänelle tehdään tälle ajalle koulutussopimus koulutuksen järjestäjän (OSAO) ja koulutussopimustyöpaikan välillä.

Tutkinto
Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa (näytöt) saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana. Tutkinnon laajuus on 180 osp ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (110 osp) , valinnaisista tutkinnon osista (35 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 110 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus-ja ohjausalalla 15 osp
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 35 osp
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 30 osp
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 ops

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (5-15 osp)
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta (5-11 osp)
 • Korkeakouluopinnot (5-15 osp)
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (1-25 osp)
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen (20 osp)
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp)
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen (15 osp)
 • Huippuosaajana toimiminen (15 osp)
 • Yrityksessä toimiminen (15 osp)
 • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)


Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Kasvatusalan koulutuksen terveydelliset vaatimukset löytyvät Opintopolusta »

Oppisopimuskoulutuksen kesto ja aloittaminen
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja koulutuksen järjestäjän (OSAO) kanssa.

Rahoitus
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Mahdollisessa palkattomassa työkierrossa (koulutussopimus) opiskelijalle voidaan maksaa opintososiaaliset edut näytön ajalta sekä ateriakorvaus, mikäli hänelle ei tarjota maksutonta ruokailua koulutussopimustyöpaikassa.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

OSAO, Kontinkankaan yksikkö
Sari Veijola
p. 050 317 4929
sari.veijola@osao.fi

Marja Veikkola
p. 050 077 6065
marja.veikkola@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku