OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentti

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Suunnitteluassistentti

Teknisen suunnittelun perustutkinto sopii sinulle, joka haluat oppia tuottamaan suunnittelupiirustuksia sekä muita suunnitteluun liittyviä asiakirjoja, 3D-mallintamista ja visualisointia alan ohjelmistojen avulla. Alan osaajilla on kysyntää työmarkkinoilla. Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintonimike on suunnitteluassistentti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä koulutuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain. Voit suorittaa koko tutkinnon tai pelkästään tarvitsemiasi tutkinnon osia.

Suunnitteluassistentti

  • kokoaa ja välittää tietoa suunnitteluprojektin toteuttamiseksi
  • hyödyntää ja tuottaa tietomalleja sekä suunnitelma-asiakirjoja
  • voi toimia visualisointiin tai 3D-mallinukseen  ja 3D -tulostusosaamiseen liittyvissä tehtävissä
  • työskentelee asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, myös globaalissa toimintaympäristössä erilaisissa tiimeissä.

Suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai valtionhallinnon palvelukseen suunnitteluprojekteihin avustaviin ja tukeviin työtehtäviin. Hän työskentelee suuntautumisensa mukaisesti:

  • rakennusteknisessä suunnittelussa
  • teollisuuden suunnittelussa
  • yhdysteknisessä suunnittelussa

Tavoite
Teknisen suunnittelun perustutkinto antaa sinulle valmiuden toimia suunnitteluassistenttina. 

Kohderyhmä
Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut teknisestä suunnittelusta ja haluat oppia tuottamaan mm. suunnittelupiirustuksia sekä muita suunnitteluun liittyviä asiakirjoja, 3D-mallintamista ja visualisointia alan ohjelmistojen avulla.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään koulutusjärjestäjän oppimisympäristössä. Osallistuminen edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. 

Lähiopetusta on n. 70 - 90 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

 

Teknisen suunnittelun perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). 

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp

Suunnitteluprojektissa toimiminen

Valinnainen toimialakohtainen tutkinnonosa, 45 osp
Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp
Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen, 15 osp
Tilasuunnittelussa toimiminen, 15 osp
3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen, 15 osp
Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ajankohta ja kesto
Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 - 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Opintososiaaliset edut
Opiskelijana saat työssäoloajalta työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristössä tapahtuvassa opiskelusta, sinulle maksetaan opintososiaalisia etuuksia. 

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit hakea koulutukseen tästä

Valintaperusteet
Hakemuksen perusteella tapahtuva haastattelu

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

opettaja Marjo Väisänen, p. 050 317 4560, marjo.vaisanen@osao.fi
opinto-ohjaaja Marcella Puranen,  p. 040 358 0813, marcella.puranen@osao.fi
koulutuspäällikkö Anu Ahola, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi (oppisopimus)

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku