OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Varastonhoitaja

Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto

Varastonhoitaja

Varastonhoitajana osaat varastoida ja kuljettaa tavaran. Hallitset myös talouden, kierrätyksen sekä tietoverkot. Varastonhoitajana hoidat varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon sekä tunnet varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen. Osaat tehdä varastoalan tehtävät käsin, koneellisesti tai automatiikan avulla. Työssä vaaditaan tarkkuutta, tietoteknisiä taitoja ja riittävää fyysistä kuntoa. Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä, johon sisältyy paljon päätetyöskentelyä.

Varastonhoitajana toimit materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa olet usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa sekä varastopalveluyrittäjinä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut varastoalan työtehtävistä ja sinulta puuttuu alan perustutkinto.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa syksyllä 2019. Opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksen kesto voi vaihdella yksilöllisesti aikaisemmasta osaamisesta riippuen 1,5 - 2 vuotta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, missä teoria ja käytännön harjoitukset vuorottelevat työpaikalla järjestettävän koulutuksen kanssa.

Oppisopimuskoulutus
Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Koulutuspäällikkö, oppisopimuskoulutus
Anu Ahola
050 4332871
anu.ahola@osao.fi

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja kolmesta-neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun osat on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon pakolliset osat:
- Tavaran vastaanotto ja säilytys
- Tavaran keräily ja lähetys
- Inventointi ja saldonhallinta
- Trukinkuljettajan tehtävät

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme-neljä:
- Työkoneiden käyttö ja huolto
- Vaarallisten aineiden käsittely
- Varaston tietojärjestelmät
- Tavaran kuljettaminen
- Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Koulutuksen sisältö
Koulutukseen sisältyy logistiikan perustutkintoon, varastonhoitaja, tehtäviin valmistava koulutus. Koulutuksessa perehdyt varastoalan työtehtäviin, kuten tavaran vastaanottoon ja säilytykseen sekä asiakirjojen tekemiseen. Varastonhoitajan tehtäviin kuuluvat inventointi ja saldonhallinta, erilaiset varastokirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä telematiikan hyödyntäminen työssä. Erilaiset trukinkuljettajan tehtävät ovat luonnollisesti osa koulutusta unohtamatta myöskään työkoneita sekä muita varastossa käytettävien koneiden ja laitteiden käytön harjoittelua.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö,
Niittyrannatie 5, 90440 Kempele.

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Jussi Kangasmaa
p. 044 7037 900
jussi.kangasmaa@osao.fi

Hinta
Koulutus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse opiskelumateriaaliin liittyvät maksut, noin 80 euroa.

Hakeutuminen
Jatkuva haku koulutukseen on päättynyt 6.8.2019.

HUOM! Linkistä avautuu ponnahdusikkuna, jonka voit sulkea. Pääset etenemään hakemisessa klikkaamalla ostoskoria, joka näkyy oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla hakeudu/ilmoittaudu.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä
• Ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Valinnat tehdään ennakkotehtävän ja haastattelujen perusteella. Ennakkotehtävän palauttaneet saavat haastattelukutsun. Haastattelu järjestetään viikolla 34.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Valitulla tulee olla kuljetuspalvelujen osaamisalalle vaadittava terveys- ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista.

Opiskelijavalinta
Valintapäätös tehdään haastattelujen jälkeen. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutus ei ole mukana kevään 2019 yhteishaussa.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

  • Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp
  • Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp
  • Investointi ja saldonhallinta, 15 osp
  • Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
0

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Katja Leppäkangas
p. 050 379 2966
katja.leppakangas@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku