OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Hieronnan ammattitutkinto (pätevöitymiskoulutus)

Hieronnan ammattitutkinto (pätevöitymiskoulutus)

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto (pätevöitymiskoulutus)

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena työskentelet hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Osaat toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa, suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaasi, ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa sekä toimia yrittäjämäisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakeutua koulutukseen, mikäli sinulla on hierojan työhön hankittu osaamista erilaisten koulutusten ja työkokemuksen kautta ja haluat pätevöityä alalle suorittamalla hieronnan ammattitutkinnon. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, hierojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hieronnan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus hakea koulutetun hierojan ammattinimikettäValviralta. Koulutetun hierojan ammattinimike oikeuttaa sinut hakemaan arvonlisäverovapautta hierontapalvelujen osalta

Ajankohta ja kesto
Hieronnan ammattitutkinnon pätevöitymiskoulutus alkaa 2.9.2019  ja koulutus kestää noin 5-6 kuukautta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa koulutuksen alkuvaiheessa laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mikäli osaamisesi ei ole rittävällä tasolla, sinut voidaan ohjata OSAOssa tammikuussa alkavaan hieronnan ammattitutkinnon koulutukseen (kesto noin 1 vuosi).

Toteutus
Koulutuksen alussa osoitat hierontatyön osaamisesi osaamiskartoituksessa ja sen pohjalta sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Osaamista täydennetään oppilaitoksessa noin kolmena päivänä viikossa tapahtuvassa lähiopetuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Hieronnan ammattittutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä käytännön työtehtävssä.

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja se täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset.

Oppisopimuskoulutus
Voit myös tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo hieronnan ammattitutkinnon opiskeluun soveltuva työpaikka.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta
Mirva Saastamoinen
p. 050 5937 076
mirva.saastamoinen@osao.fi

Tutkinto
Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Pakollisia tutkinnon osia ovat:
- Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)
- Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

Valinnaisina tutkinnon osia ovat (suoritetaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaisesti):
- Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp)
- Ikääntyvän potilaan hieronta (25 osp)
- Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)
- Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)
-Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta ta toisesta ammattitutkinnosta (25 osp)

Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Lisätietoja tutkinnosta, ks. Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikön toimitilat

  • Kiviharjuntie 6
  • Uusikatu 23, 2. krs., Oulu

Hinta
Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Haku koulutukseen päättyy 15.9.2019. Voit hakeutua koulutukseen tämän linkin kautta (Koulutuskalenteri).

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu
- Terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään hierojan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Hakijoihin ollaan yhteydessä elokuun alusta alkaen. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Osa hakijoista haastatellaan elokuun alkupuolella, osa hakuajan päättymisen jälkeen, yksilöllisesti. Kutsu haastatteluun tulee hakijoille sähköpostitse tai puhelimitse. Haastattelun yhteydessä voidaan sopia mahdollisesta kielitaidon arvioinnista. Haastattelut pidetään hierojakoulutuksen tiloissa osoitteessa Uusikatu 23 (2. krs.,) Oulu.

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinnat tehdään viikolla 34. Valintatiedot valituille ja varasijalla oleville ilmoitetaan sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. 

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Koulutuksesta lisätietoja antaa Kari Tirkkonen, p. 044 7037 770, kari.tirkkonen@osao.fi ja Kirsi Tirkkonen  p. 044 7037 772, kirsi.tirkkonen@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku