OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena työskentelet hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Osaat toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa, suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaasi, ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa sekä toimia yrittäjämäisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakeutua koulutukseen, mikäli sinulla on sosiaali- ja terveysalan ja liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, hierojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus on alkamassa todennäköisesti tammikuussa 2020. Haku käynnistyy viimeistään lokakuussa 2019.

Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutus etenee tutkinnon osittain. Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi (kesä- ja heinäkuu taukoa). Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset.

Tutkinto
Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Pakollisia tutkinnon osia ovat:
- Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)
- Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)

Valinnaisina tutkinnon osia ovat (suoritetaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaisesti):
- Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp)
- Ikääntyvän potilaan hieronta (25 osp)
- Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)
- Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)
-Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta ta toisesta ammattitutkinnosta (25 osp)

OSAOn Kontinkankaan yksikössä järjestetään
- Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp)
- Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)

Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Lisätietoja tutkinnosta, ks. Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikön toimitilat

  • Kiviharjuntie 6
  • Kotkantie 3 ja
  • Uusikatu 23, 2. krs., Oulu

Hinta
Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Haku koulutukseen on päättynyt vuoden 2019 osalta.

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu
- Terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään hierojan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse.
Haastattelun yhteydessä voidaan sopia mahdollisesta kielitaidon arvioinnista. Haastattelut pidetään hierojakoulutuksen tiloissa osoitteessa Uusikatu 23 (2. krs.,) Oulu.

Valintatiedot valituille ja varasijalla oleville ilmoitetaan sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. 

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Koulutuksesta lisätietoja antaa Kari Tirkkonen, p. 044 7037 770, kari.tirkkonen@osao.fi ja Kirsi Tirkkonen  p. 044 7037 772, kirsi.tirkkonen@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku