OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tutkinnon suorittaneena osaat toimia myös erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Kasvatus- ja ohjausalan perhepäivähoidon osaamisalan suorittaneena voit hankkia kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin suorittamalla lisäksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaamista tuottavan tutkinnon osan (asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 §4) .

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut kasvatus- ja ohjausalan osaamista koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, perhepäivähoitajan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikutta henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelua on noin 1-2 iltaa viikossa. Kesä- ja heinäkuussa 2019 ei ole lähiopiskelua.

Tutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Perhepäivähoidon osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista:
- ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
- perhepäivähoidon osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yht. 70 osp)
* lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
* toimiminen perhepäivähoitoympäristöissä, 40 osp
- tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osasta (yht. 40 osp, valitaan yksi)
* pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40osp tai
* tutkinnon osa Lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
kasvatus ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Opiskelijalla mahdollisuus ottaa lisäksi tutkintoon sisältyviä kaikille yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia 20 osp. Perhepäivähoidon osaamisalaan ei voida kuitenkaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osaa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen.

Lisätietoja tutkinnon valinnaisista tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole tällä hetkellä jatkuva haku auki. Seuraa koulutuskalenteriamme www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä
Seija Kangas, p. 050 4431778, sähköposti seija.kangas@osao.fi

Valintaperusteet

- Tarve koulutukselle ja aiksemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu

- Terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse. Mahdollinen kielitaidon arviointi on haastattelun yhteydessä.

Valintatiedot valituille ja varasijalla oleville ilmoitetaan sähköpostilla. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palautetan ja se veloitetaan kokonaan. 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku