OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan osaamisalan suorittaneena voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Tutkinnon suorittaneena voit käyttää liikuntaneuvoja (AT) tutkintonimikettä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten ja/tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, liikuntaneuvojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähi- ja ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä ja Kontinkankaalla. Osaamista hankitaan myös työpaikalla, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelussa painottuu aikuisten liikunnan edistäminen eri toimintaympäristöissä.

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on yhteensä 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista
Pakollinen tutkinnon osa
* Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 1
* Aikuisten liikunnan edistäminen (60 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 60 osp, valitaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaan). Lisätietoja tutkinnosta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja 

Virpiniemen liikuntaopisto,
Virpiniementie 525
90810 Kiviniemi.

Hinta
Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua avoinna tällä hetkellä. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta oppisopimus-välilehdeltä ja koulutusta järjestävästä yksiköstä: Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi.

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Koulutuksesta lisätietoja antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi

Valintaperusteet

- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu
- Terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.


 

Oppisopimus

+

Opiskele oppisopimuksella liikuntaneuvojaksi (AT) 

Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on liikunnan ja valmennuksen ammattitutkintoon soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittaneena voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Työpaikkoja voivat olla esim. kuntien liikuntatoimet sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät yksityiset liikuntayritykset tai liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Kohderyhmä
Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla työpaikka, jossa voit opiskella liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon suorittamiseen liittyvää osaamista. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Toteutus
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelijan ohjauksesta voidaan maksaa työpaikalle koulutuskorvausta.

Lähiopiskelua on noin 2- 3 päivää kuukaudessa. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön tiloissa Virpiniemessä ja Kontinkankaalla.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 28.8.2019. Lähipäivät syksyllä 2019 ovat 28.8., 11.9., 18.11., 25.9., 2.10., 9.10., 6.11.,13.11. ja 18.12.2019.

Tutkinto
Opiskelussa painottuu aikuisten liikunnan edistäminen eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon laajuus on yhteensä 150 osaamispistettä (osp). 

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista
Pakollinen tutkinnon osa
* Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 1
* Aikuisten liikunnan edistäminen (60 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 60 osp, valitaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaan). Lisätietoja tutkinnosta saat tutkinnon perusteista (linkki ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Hinta
Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %)

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Koulutuspaikka
OSAO Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6
90220 Oulu ja

Virpiniemen liikuntaopisto
Virpiniementie 525
90810 Haukipudas

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku ajalla 3.6. - 23.8.2019. Voit hakeutua oppisopimuksena toteutettavaan koulutukseen OSAOssa tästä linkistä. HUOM! Linkistä avautuu ponnahdusikkuna, jonka voit sulkea. Pääset etenemään hakemisessa klikkaamalla ostoskoria, joka näkyy oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla hakeudu/ilmoittaudu.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja näytöistä

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Lisätietoa hakeutumisesta antaa

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Valintaperusteet ja valintapäätöksen tekeminen

Kielitaito arvioidaan erikseen oppisopimuksen laadinnan yhteydessä. Hakijoihin ollaan yhteydessä heti hakeutumisen jälkeen. Valintapäätös tehdään ennen oppisopimuksen laadintaa, kun on varmistettu että oppisopimuskoulutuksen edellytykset täyttyvät ks. lisätietoa oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Tietoja ja ohjeita oppisopimuskoulutuksen aloitusta varten.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku