OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan osaamisalan suorittaneena voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Tutkinnon suorittaneena voit käyttää liikuntaneuvoja (AT) tutkintonimikettä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten ja/tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, liikuntaneuvojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 8.4.2019 ja kestää noin vuoden.

Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähi- ja ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä ja Kontinkankaalla. Osaamista hankitaan myös työpaikalla, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna.

Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi (kesä- ja heinäkuu 2019 taukoa).

Opiskelussa painottuu aikuisten liikunnan edistäminen eri toimintaympäristöissä.

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on yhteensä 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista
Pakollinen tutkinnon osa
* Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 1
* Aikuisten liikunnan edistäminen (60 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 60 osp, valitaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaan). Lisätietoja tutkinnosta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen aloitus edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on tiedot Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen aloitus edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta:
Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi.

 

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi.

Hinta
Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

Hakeutuminen
Hakeutuminen koulutukseen on päättynyt 24.2.2019. 

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Koulutuksesta lisätietoja antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Sirpa Pehkonen, p. 0447037875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu
- Terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Haastattelut ovat 11.-12.3.2019. Mahdollinen kielitaidon arviointi arvioidaan erikseen haastattelun yhteydessä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kirjeellä ja sähköpostitse aikaisintaan 13.3.2019. Koulutuspaikka tulee vahvistaa 25.3.2019 mennessä.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.


 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku