OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmentaja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmentaja (AT)

Valmennuksen osaamisalan suoritettuasi osaat toimia valmentajana ja kehittää omaa osaamistasi sekä valmennuksen toimintaympäristöä. Toimit valmentajana urheilijalähtöisesti, tuet ja seuraat urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä sekä edistät valmennustilanteiden turvallisuutta.

Voit toimia valmennustehtävissä kolmannella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjään ovat liikunta- ja urheiluseurat ja julkisella sektorilla valmennuskeskukset ja urheiluakatemiat. Yksityisellä sektorilla työskentelet urheilun ammattiorganisaatioissa tai yksityisenä yrittäjänä.
.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakea koulutukseen, jos olet toiminut lasten ohjaajana tai valmentajana, hankkinut osaamista valmentamisesta koulutuksen, harrastusten ja/tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, valmentajan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan 16.9.2019 - 11.12.2020.

Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, lähiopiskelua on noin kaksi päivää kuukaudessa. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä ja Kontinkankaalla.

Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on 1,5 vuotta.Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutkinnon järjestämisessä ja opiskelussa painottuu lasten valmentaminen.

Tutkinnon laajuus on yhteensä 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista
Pakollinen tutkinnon osa
* Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp
Valinnainen tutkinnon osa 1
* Lasten valmentaminen, 90 osp

Lisätietoja tutkinnosta saat tutkinnon perusteista. (ePerusteet -palveluun)

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään säännöllisesti.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on tiedot Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi

Hinta
Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

Hakeutuminen koulutukseen
Koulutukseen on jatkuva haku 20.3.2019 - 19.8.2019, Voit hakea koulutukseen tästä.

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Koulutuksesta lisätietoja antaa Minna Kettunen p. 044 7170 054, minna.kettunen@osao.fi ja
Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen aloitus edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä.
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Sirpa Pehkonen, p. 0447037875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu
- Terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Haastattelut ovat 27.-28.8.2019. Mahdollinen kielitaidon arviointi arvioidaan erikseen haastattelun yhteydessä. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakeutumisen jälkeen. Valintapäätös tehdään 28.8.2019. Valinnat ilmoitetaan kirjeellä ja sähköpostilla asianosaisille valintapäätöksen jälkeen. Koulutuspaikka tulee vahvistaa 6.9.2019 mennessä.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku