OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu perustutkinnon suorittaneille tai alasta kiinnostuneille alalla jo toimiville. Koulutukseen voidaan valita myös alan vaihtajia tai muuten alalle soveltuvia henkilöitä. Etusijalla ovat hakijat, joilla on soveltuva ammatillinen perustutkinto suoritettuna. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Jatkuvassa haussa voi hakea myös hakija, jolla on jo aiempi, muun alan tutkinto suoritettuna. 

Ajankohta ja kesto
Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syyskuussa 2019, kesto noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei  aiemmin ole arvioitu ja todennettu.

Toteuttamismuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on 2-3 pv/vko ja työpaikalla järjestettävää koulutusta 3 pv/vko. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koko tutkinnon muodostuminen (150 osp): toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja
Pakollinen tutkinnon osa 

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen,15 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Valinnainen tutkinnon osa 2

 • Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
 • Avustaminen ja asiointipalvelujen tuottaminen,  30 osp
 • Elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
 • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Kodin ruokapalvelut, 30 osp
 • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut, 30 osp
 • Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
 • Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 30 osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
 • Perussiivouspalvelut, 30 osp
 • Puhdastilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Rakennussiivouspalvelut, 30 osp
 • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
 • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
 • Terveydenhuoltotilojen  puhtauspalvelut, 30 osp
 • Työhön opastaminen, 30 osp
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
 • Uima-allas ja -kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Ympäristöhuoltopalvelut, 30 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 3, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Hakeutuminen avautuu lähiaikoina. 


Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Kirsi Hemmilä, p. 044 703 7737, kirsi.hemmila@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoitteellisuus)

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään 18.-19.3.2019, Kaukovainion tekniikan yksikössä, Kotkantie 3. Opiskelijoihin otetaan yhteyttä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen.
Ei suomea äidinkielenään puhuvat kutsutaan kielitaidon arviointiin, joka järjestetään noin viikkoa ennen haastattelua.

Valintatieto ilmoitetaan kirjeitse hastattelujen jälkeen. Valitut saavat tiedon myös tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Peruutusehdot
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Työvoimakoulutus

+

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle. Koulutuksessa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää osaamistasi lyhyemmässä koulutuksessa. Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE -palveluiden kautta: koulutukset.te-palvelut.fi

Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan AT, toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja (nro 683907)

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat puhtauspalvelualasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin. Koulutus on suunnattu perustutkinnon suorittaneille tai alasta kiinnostuneille alalla jo toimiville. Koulutukseen voidaan valita myös alan vaihtajia tai muuten alalle soveltuvia henkilöitä. Etusijalla ovat hakijat, joilla on soveltuva ammatillinen perustutkinto suoritettuna. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 20.3.2019, kesto noin 1,5 vuotta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittymissuunnitelmasta (HOKS) riippuen keskimäärin 140 päivää lähiopetusta, 20 päivää etäopiskelua ja 145 päivää työssä oppimista.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja tutkinnon tai sen osien suorittaminen.

Tämän ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan toimitila- ja laitoshuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti. Toimitilahuoltajana suunnittelet ja toteutat puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Käytät työssäsi ammattikäyttöön tarkoitettuja siivouskoneita- ja välineitä ja pidät tilat viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Toimitilahuoltajan ammatissa tarvitset itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Toimitilahuoltajana asiakaskohteitasi ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat. Voit sisällyttää opintoihisi mielenkiintosi mukaan erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Koulutuksen sisältö/tutkinnon rakenne:

Koulutus sisältää Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon, toimitilahuoltaja/laitoshuoltaja osaamisalaan kuuluvia tutkinnon osia sen (OPH-2442-2017) perusteiden mukaisesti.

Koko tutkinnon muodostuminen (150 osp):

Pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen,15 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1 (45-90 osp):
Laitoshygieniapalvelut (45 osp)
Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Valinnainen tutkinnon osa 2:
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 30 osp
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
Perussiivouspalvelut, 30 osp
Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 30 osp
Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
Työhön opastaminen, 30 osp
Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
Uima-allas ja -kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
Ympäristöhuoltopalvelut, 30 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 3

Hinta
Koulutus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvien oppimisten ja näyttöjen aikaisista matkakustannuksista.

Hakeutuminen
Huom! Koulutuksen hakuaikaa on jatkettu 15.03.2019 saakka. Koulutukseen hakeudutaan TE-palveluiden kautta.

Koulutuksesta saa lisätietoja:
Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 3, 90250 Oulu

Lisätietoja antaa Kirsi Hemmilä, puh. 044 703 7737Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku