OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Hieronnan erikoisammattitutkinto, urheiluhieroja (EAT)

Hieronnan erikoisammattitutkinto, urheiluhieroja (EAT)

Hieronnan erikoisammattitutkinto, urheiluhieroja (EAT)

Urheiluhierojana (EAT) voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa liikunta- ja urheilukeskuksissa.

Urheiluhieronnan osaamisalan suorittaneena osaat arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatia urheilijalle lihashuollon suunnitelman ja toteuttaa suunnitelman mukaisesti lihashuoltoa. Osaat hieroa urheilijan käyttäen monipuolisesti hierontaotteita ja ohjata urheilijaa ehkäisemään urheiluvammoja. Osaat arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkösi työtä, ja sinulla on valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialasi kehittämiseksi.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut hierojan ammattitutkinnon tai hankkinut vastaavan osaamisen. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Koulutus kestää noin vuoden. Koulutuksen kestoon vaikutta henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Syksyllä toteutettaviin tutkinnon osiin haku on alkanut maaliskuussa 2019, ks. täydennys- ja lyhytkoulutukset.

Toteutus
Koulutus on monimuotokoulutusta ja lähiopetusta järjestetään noin viisi päivää kuukaudessa. 

Tutkinto
Hieronnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joiden kautta voit erikoistua alan työelämän osaamisvaatimuksiin. OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää vuonna 2019 urheiluhieronnan osaamisalan. Osaamisalan suorittaneena voit käyttää tutkintonimikettä urheiluhieroja (EAT).

Urheiluhieronnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:
- Urheillijan lihashuolto (45 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi valinnaisia tutkinnon osia yht. 135 osp. Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään on määritelty valinnaiset tutkinnon osat siten, että ne muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa. Toisen ryhmän valinnaisilla tutkinnon osilla voidaan osaamista laajentaa.

OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää vuoden 2019 aikana seuraavat valinnaiset tutkinnon osat:
- Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)
- Urheilijan valmennustiimissä toimiminen (45 osp)
- Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)

Lisätietoa tutkinnosta, ks. Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikön toimitilat; Kiviharjuntie 6, Kotkantie 3 ja
Uusikatu 23, 2. krs., Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu 450 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Tiedustele vapaita opiskelupaikkoja

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Lisätietoja antaa Matti Länden, p. 044 7037995, matti.landen@osao.fi ja Kari Tirkkonen, p. 044 7037770, kari.tirkkonen@osao.fi


Valintaperusteet
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Valintakriteerit ovat:

- Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
- Haastattelu
- Tutkinnossa vaadittava terveydentila ja toimintakyky, ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen.

Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta opiskelijalle siltä osin kuin se kohdistuu opiskelijan koulutukseen osallistumisesta syntyneisiin kustannuksiin.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku