OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan erityisohjaaja

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan erityisohjaaja

Vammaisalan erityisohjaaja toimii alan asiantuntijana ja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Voit hakeutua tutkintoon, jos olet sosiaali- ja terveysalan ammatissa toimiva (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaava tutkinto) tai hankkinut vastaavan osaamisen. Eduksi katsotaan, että työskentelet vammaisalalla. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Koulutuksen lähipäivät järjestetään ajalla 3.10.2019-29.1.2021. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta.

Toteutus
Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelua on noin 2-3 päivää kuukaudessa.

Tutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan tutkinnon osia ovat:
- Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp,
Valinnaiset tutkinnon osat 1 (80-120 osp), joista oppilaitos järjestää kaikki
- Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
- Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
- Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp

Valinnaisuutta (40 osp) voi ottaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta
tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon muista valinnaisista tutkinnon osista saat tarkempaa tietoa tutkinnon perusteista.

Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Terveydentilavaatimukset
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018) 

 

Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6

Hinta (opiskelijamaksu)
450 € (alv 0%)

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku 29.8.2019 saakka. Valintahaastattelut järjestetään 9-10.9.2019. Voit hakea koulutukseen tästä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat:
Seija Kangas, p. 050 4431778, seija.kangas@osao.fi
Marja Veikkola, p 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta
Marja Veikkola, p. 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta:
OSAO Ovi -hakijapalvelut
ovi@osao.fi
p 040 8266 060

Valintaperusteet

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu (haastattelun yhteydessä mahdollinen kielitaidon arviointi)

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalintapäätös tehdään 11.9.2019. Haastattelusta ja valinnasta ilmoitetaan valituille ja varasijalle oleville sähköpostilla. Kaikille (valitut, varasijat, valitsematta jääneet) lähetetään kirjallinen päätös valinnasta tai valitsematta jättämisestä.

Oppisopimus

+

 

Kohderyhmä
Voit hakeutua tutkintoon, jos olet sosiaali- ja terveysalan ammatissa toimiva (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaava tutkinto) tai hankkinut vastaavan osaamisen. Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla tutkintoon soveltuva työpaikka, jossa voit hankkia osaamista.. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja mahdollisesti työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan tutkinnon osia ovat:

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp,

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (80-120 osp), joista oppilaitos järjestää kaikki

  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
  • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp

Valinnaisuutta (40 osp) voi ottaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta
tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon muista valinnaisista tutkinnon osista saat tarkempaa tietoa tutkinnon perusteista.

Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018) 

 

Oppisopimuskoulutuksen kesto

Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa.

Hinta (opiskelijamaksu):
450 € (alv 0%)

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
OSAO, Kontinkankaan yksikkö

Hinta
Opiskelijamaksu 450 € (alv 0%). Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat:
Seija Kangas, p. 050 4431778, seija.kangas@osao.fi
Marja Veikkola, p 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi 

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Marja Veikkola, p. 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Voit hakeutua oppisopimuksena toteutettavaan koulutukseen OSAOssa tästä.

 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku