OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus on joustava, monipuolinen ja käytännöllinen tapa kouluttautua ammattiin ja hankkia uutta osaamista. Oppisopimuskoulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti työn tarjoamat oppimismahdollisuudet.

Tavoite
Koulutus ja tutkinto antavat valmiudet tuotteiden, palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu yrittäjille, yrityksissä työskenteleville, esimiehille ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista ja toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisten opintojen toteutus ja määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Tuotekehitystyön valmistelu
  • Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
  • Oman tuotekehitystyön toteutus

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun)»

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa. Jos olet yrittäjä, ole suoraan yhteydessä Oppisopimusyksikköön.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia. Yrittäjäopiskelija voit saada korvausta ansionmenetyksestä.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
MIF Oy, Rastor Oy, Koulutuskeskus Salpaus.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.
Yrittäjäopiskelijan kohdalla koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa tai toimit yrittäjänä.

Tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Juha Aliranta p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi
Virpi Spangar, p. 050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku