OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimuksella voit vahvistaa ja päivittää osaamistasi yritysjohtamisen asiantuntijuuttasi. Oppisopimuskoulutus edellyttää yrittäjänä toimimista tai koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisten opintojen päivillä oppilaitoksessa ja omaan yritykseen tai työpaikkaan liittyvillä kehittämistehtävillä.

Tavoite
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa suoritettaessa tavoitteena on yrityksen kehittäminen ja kehittyminen yritysjohtajana.

Kohderyhmä
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu yrityksen omistajayrittäjälle tai palkatulle johtajalle, joka johtaa kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä. Hän vastaa yrityksen toiminnasta ja vaikuttaa omilla päätöksillään koko yrityksen kehittymiseen.

Toteutus
Osallistuminen edellyttää yrittäjänä toimimista tai työsuhdetta tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. Oppisopimuksella opiskelu toteutuu pääosin omassa yrityksessä tai omalla työpaikalla.

Opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Koulutuspäivien määrä suunnitellaan yksilöllisesti. Opiskeluun kuuluu omaan yritykseen tai työpaikkaan liittyviä kehittämistehtäviä.

Tutkinto
Opiskelija näyttää osaamisensa omassa yrityksessä tai työpaikalla työskennellen.

Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana. 

Tutkinnon perusteet

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen ammattitaito ja näkemys yritysjohtamisesta. Hän osaa täsmentää yrityksen strategian, laatia strategisen kehittämissuunnitelman, johtaa yrityksen strategiaa sekä kehittää omaa johtamisosaamistaan.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaneella on erityisen vahvaa osaamista joko verkostojen, työyhteisön, asiakkuuksien, prosessien tai talouden johtamisessa.

 

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu oppisopimusta edustavan tahon kanssa.

Opintososiaaliset edut
Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli osallistumisesta aiheutuu ansionmenetystä tai päivät ovat palkattomia työpäiviä.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Toimimme yhteistyössä useiden yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon järjestäjien kanssa, kuten Suomen Yrittäjäopisto, MIF OY, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy ja Intotalo Oy.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on maksutonta. Yrittäjäopiskelijan mentorille toisessa yrityksessä voidaan maksaa korvausta yrittäjän ohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Työsuhteessa opiskeltaessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Virpi Spangar, p. 050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku