OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Tutkinnon suorittaneet toimivat yritysneuvojina joko julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin neuvontatehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu yritysneuvojina työskenteleville, jotka haluavat syventää osaamistaan työnteon ohessa. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan kokonaisnäkemystä yritysneuvonnasta, kokemusta asiakkuuksien hoitamisesta sekä vahvaa yritys- ja liiketoimintaosaamista sekä vahva toimialan tai osaamisalaan liittyvä osaaminen.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat ovat

  • Yritysneuvonnan toteuttaminen ja kehittäminen
  • Yritysneuvonnan toimintaympäristön hyödyntäminen

Valinnaiset osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden

  • Verkostotoiminnan kehittäminen
  • Yritysneuvontapalvelujen kehittäminen
  • Yritysneuvontaorganisaation kehittäminen

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja oppisopimusta edustavan henkilön  kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Tarvittavat tiedot ja ohjeet oppisopimuksen aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Juha Aliranta, p. 050 5909 680 tai juha.aliranta@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku