OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Etuudet opiskelijalle

Etuudet opiskelijalle

Opiskelijana sinulla on oikeus opintososiaalisiin etuuksiin. Voit saada opintotukea, koulumatkatukea, kouluruokailun ja paikan asuntolassa tietyin edellytyksin.

Ruokailu

Perustutkintojen ja valmentavan koulutuksen opiskelijana saat opiskelupäivinä yhden maksuttoman aterian. Maatalous- ja metsäalan opiskelijoilla perustutkinnon opiskelu edellyttää tavanomaista työpäivää pidemmän läsnäolon. He saavat tämän vuoksi myös maksuttoman aamupalan ja/tai päivällisen.

Ruokailu tapahtuu yksikön opiskelijaravintolassa tai yksikön osoittamassa ruokapaikassa. Maksuton ruokailu ei koske oppisopimuksen, työvoimapoliittisen koulutuksen eikä henkilöstökoulutuksen opiskelijoita.

Mikäli et pysty työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ruokailemaan yksikkösi opiskelijaravintolassa eikä sinulle tarjota työssäpaikassa ilmaista ateriaa, maksaa koulu sinulle ateriakorvausta.

Yksiköissä on myös kahviloita, joista voit ostaa erilaisia kahvilatuotteita. Aukioloajat vaihtelevat yksiköittäin.

Opintotuki

Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintojasi aloittavana sinulle tuen saantiin riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opintotukeen kuuluvat

  • opintoraha
  • asumislisä 
  • opintolainan valtiontakaus.

Tuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opiskelun on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Aikuiskoulutustuki

Mikäli olet opiskelija, joka on ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Koulutusrahasto vastaa tuen tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Lisää tietoa aikuiskoulutustuesta »

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos

  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • olet vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan olet koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Koulumatkatuki

Kelan koulumatkatukea voit saada, jos olet

  • ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleva päätoiminen opiskelija ja
  • asut vakituisesti Suomessa ja
  • päivittäinen koulumatkasi pituus yhteen suuntaan on vähintään 10 km.

Asuminen

OSAOn opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua asumaan opiskelija-asuntolaan.

Lue lisää OSAOn asuntoloista ja muista asumismahdollisuuksista »

Vakuutusturva

Kaikki opiskelijamme on vakuutettu yksikön opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sattuvien tapaturmien varalta. Lakisäätäinen tapaturmavakuutus kattaa työn opetuksessa sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoilla sattuneet tapaturmat.

Lue lisää

Opintososiaalisista etuuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa OSAOlaiselle »

Päivitetty: 09.08.2018 klo 12:50