OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Täydennys- ja lyhytkoulutukset / Hieronnan erikoisammattitutkinto - Alaraaja- ja yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osat yht. 90 osp

Hieronnan erikoisammattitutkinto - Alaraaja- ja yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osat yht. 90 osp

Hieronnan erikoisammattitutkinto - Alaraaja- ja yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osat yht. 90 osp

Lisätietoja

Matti Länden
p. 044 7037 995
matti.landen@osao.fi

Kari Tirkkonen
p. 044 7037 770
kari.tirkkonen@osao.fi

Vahvista osaamistasi hierojana

Opinnoissa keskitytään mm. nivelten mobilisointitekniikoihin, eri venytys – ja pehnytkudostekniikoihin ja lihastasapainon harjoittamiseen sekä omatoimisen harjoittelun ohjaamiseen.

Tutkinnon osat suoritettuasi osaat

  • arvioida ala- ja yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella ja toteuttaa ala- ja yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • kehittää omaa työtäsi ja työyksikkösi työtä.

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hierojan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta
5.8.2019 - 3.12.2019. Jatkuva haku koulutukseen on päättynyt 9.6.2019.

Koulutuksen toteutus
Koulutus on monimuotokoulutusta, lähipäiviä on molemmissa tutkinnon osissa 10. Lisäksi näytöt suoritetaan HOKSin mukaisesti. 

Hieronnan erikoisammattitutkintoon sisältyy valinnaisia tutkinnon osia yht. 135 osp.
OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää syksyn 2019 aikana seuraavat valinnaiset tutkinnon osat:

- Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)
- Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)

Lisätietoja tutkinnon perusteista löydät täältä (linkin tutkinnon perusteisiin)

Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, lähipäivät 5.-6.8.,
19.-20.8., 2.-3.9., 16.-17.9. ja 30.9.2019.

Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, lähipäivät 1.10., 14.-15.10., 28.-29.10., 8. ja 11.11., 22. ja 25.11.2019.
 
Kertausta molemmista tutkinnonosista 2.-3.12.2019.
Näytöt molemmissa tutkinnon osissa: 13.12.,16.12., 18.12. ja 19.12.2019.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta:

Koulutuspäällikkö
Marja Veikkola
050 0776 065
marja.veikkola@osao.fi

Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikön toimitilat; Kiviharjuntie 6 ja Uusikatu 23, 2. krs., Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu 115 € (alv 0 %) / tutkinnon osa

Hakeutuminen
Jatkuva haku koulutukseen on päättynyt 9.6.2019.

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut
ovi@osao.fi
040 8266 060

Valintaperusteet
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Valintakriteerit ovat:

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu
  • Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018)

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Haastatteluja järjestetään viikoittain, viimeistään 10.6.2019. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelun yhteydessä.

Opiskelijavalinta
Valintapäätös tehdään 11.6.2019. Valintatiedot ilmoitetaan valituille sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 20.6.2019 mennessä.

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku