OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Täydennys- ja lyhytkoulutukset / Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

Lisätietoja

Mervi Kaikkonen, 050 582 8837, mervi.kaikkonen@osao.fi

Sari Veijola, 050 317 4929, sari.veijola@osao.fi

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen tavoitteena on työ- ja potilasturvallisuuden lisääminen potilaiden liikkumisen ja siirtymisten avustamisessa. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka on otettu käyttöön vuonna 2010. Koulutus luotiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveydenhuollon siirtoergonomian tiedonvälitys-verkoston asiantuntijaryhmän kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen osallistuja
- tietää hoitotyön fyysiset kuormitustekijät
- ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
- tunnistaa potilassiirtoihin liittyvät riskit
- osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille
- osaa käyttää turvallisesti erilaisia potilassiirtotekniikoita hyödyntäen potilaan toimintakyvyn
- ymmärtää potilassiirtojen merkityksen hoidon laadulle sekä työturvallisuudelle

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
 

Koulutuksen sisältö
- potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
- oman kehon hallinta potilassiirroissa
- biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
- työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

Koulutuksen toteutus

Koulutusinfo

Verkko-opinnot viikot

Lähiopiskelu:
-  4 lähipäivää  klo 12.00 – 16.00

Siirtotekniikoiden harjoittelua omalla työpaikalla

Kertaus ja käytännön koe

Potilassiirtojen ergonomiakortin saaminen edellyttää käytännön kokeen hyväksytysti suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa kortin päivitys. Kortin suorittanut voi hakeutua Työterveyslaitoksen järjestämään kouluttaja-koulutukseen.

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku