OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Tietyillä aloilla on erityisiä vaatimuksia liittyen turvallisuuteen ja hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn. Tutkintokohtaisten terveydentila-, toimintakyky- ja turvallisuusvaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Et kuitenkaan voi tulla valituksi opiskelijaksi mikäli

  • et ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä
  • et täytä opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia (alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset)
  • jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa

Tutkinnoista, joissa on erityisiä terveydentilavaatimuksia on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/2017, muutettu 138/2018).

Näitä tutkintoja OSAOssa ovat seuraavat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:

Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi

Hakijan terveydentilan tai toimintakyvyn osalta arvioidaan mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Sinun tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaasi koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeutesi peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Opiskeluoikeutesi voidaan myöhemmin peruuttaa, mikäli jätät valintatilanteessa kertomatta olennaisesti terveydentilaasi ja toimintakykyysi vaikuttavan asian.


Rikostaustaote

Sinun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihisi oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta.

Saat rikostaustaotteen toimittamisesta tarkemmat ohjeet opintojesi yhteydessä. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.

Lisätietoa yllä mainittujen tutkintojen terveydentilavaatimuksista »

Päivitetty: 09.04.2019 klo 10:39