Johtajan katsaus vuoteen 2019

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Vuosi 2019 merkitsee Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle sekä rakenteiden uudistamista että ammatillisen koulutuksen lain toimeenpanon jatkumista. Vuonna 2018 koko henkilöstön YT-neuvottelut, ammatillisen koulutuksen lain voimaantulo, rahoitushaasteet sekä kiinteistöpaineet veivät aikaa laajemmalta kehittämiseltä. Tänä vuonna aikaa kehittämiselle on enemmän.

Opetushenkilöstön osalta keskeinen muutos on siirtyminen vuosityöaikaan 1.8.2019 alkaen. Osekk ja OSAO seuraavat jo aiemmin vuosityöaikaan siirtyneitä koulutuksenjärjestäjiä. Asiassa ei toisaalta ole vaihtoehtoja: Kuntatyönantaja KT ja OAJ ovat sopineet asian valtakunnan tasolla. Muutoksen pitäisi selkiyttää ammattiopistojen opettajien työtä, mikä helpottaa ammatillisen koulutuksen lain uusien opetussuunnitelmien toteuttamista.

Osekkin uusi strategia on työn alla. Esitys uudeksi strategiaksi menee yhtymähallituksen kautta yhtymäkokoukseen kesäkuussa. Jo tässä vaiheessa on selvää, että strategiassa painottuu koulutuksen ja koulutuksenjärjestäjän kyky entistä joustavampaan reagointiin. Tämä haastaa sekä Osekkin työnantajana että henkilöstön vastuullisena muuntautumiskykyisenä työntekijänä. Uuden strategian luomme ja toteutamme yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategiakausi alkaa vuoden 2020 alussa, ja se ulottuu aina vuoteen 2025 saakka.

Vuoden alusta 2018 voimaan astunut ammatillisen koulutuksen laki velvoittaa kaikkia koulutuksenjärjestäjiä luomaan entistä yksilöllisempiä opintopolkuja. Jo nyt meillä on hyviä näyttöjä esimerkiksi jatkuvasta opiskelijoiden rekrytoinnista; joillakin osaamisalueilla yhdellä opettajalla voi olla jopa kolmeen eri aikaan aloittaneita opiskelijoita. Myös yhteisopettajuus lisääntyy. Tämä ei tarkoita opettajan autonomian katoamista, vaan yhdessä tekemisen lisääntymistä, mikä helpottaa kaikkien työtä.

Opetusministeriö teki päätöksen, jonka mukaan soveltuvuustestit ovat mahdollisia jälleen vuoden 2019 yhteishausta lähtien. Tässä kohden paluu vanhaan on aivan oikea ratkaisu. Soveltuvuustestit pitää nähdä enemmän opinnonohjauksellisena nuoren tai aikuisen osaamissoveltuvuutta varmistavana asiana, ei esteenä. Soveltuvuustestit estävät vääriä ammattivalintoja ja ikäviä pettymyksiä.

Ammatillisen koulutuksen lainmuutokseen sisältyy myös rahoituksen uudistus. Portaittain etenevä muutos painottaa enemmän vaikuttavuutta eli koulutuksen jälkeistä työllistymistä. Myös tutkintojen määrä vaikuttaa oleellisesti rahoituksen suuruuteen. Esimerkiksi vuoden 2020 rahoituksessa huomioidaan vuoden 2018 pedagogiset tulokset.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset ovat todellisuutta tänäkin vuonna, mikä merkitsee edelleenkin rakenteellisia muutoksia. Muutoksissa linjaus on säästää ensin seinistä, ja vältämme puuttumista opetusresursseihin – viimeiseen saakka. Tätä kirjoittaessa pohdimme kiinteistösäästöjä Kotkantiellä, Limingassa, Pudasjärvellä ja Pikisaaressa. Hyvällä suunnittelulla pystymme pääsemään edellä mainituissa kohteissa jopa 2,5 miljoonan euron säästöihin vuositasolla. Samaan aikaan pyrimme myymään käyttämättä jääneitä kiinteistöjä. Niistä saatava raha käytetään velkojen lyhentämiseen ja koulutuksen kehittämiseen, henkilöstön täydennyskoulutukseen ja mahdollisesti kaluston uusimiseen.

Osekkin talous on tasapainossa. Kassatilannetta helpottaa helmikuussa toteutuva Myllytullin kiinteistön ja tontin kauppa. Myynnistä saatavat rahat käytetään joko uudisrakentamiseen tai vanhojen tilojen remontointiin. Pudasjärvellä luovumme hevosalan koulutuksen tiloista, Muhokselle rakennamme koneopetushallin vanhan lievästi sanoen ajasta jälkeen jääneen koulutustilan tilalle. Kempeleen Pirilän tilat olemme vuokranneet suurimmaksi osaksi Kempeleen kunnan käyttöön ala-asteen väistötiloiksi. Pirilän toiminnan kehittäminen jatkuu yhdessä kunnan kanssa kuluvana vuonna. Kontinkankaan kampuksella toteutamme todennäköisesti Louhi-rakennuksen saneerauksen; suunnitelmat tehdään tänä vuonna ja toteutus alkaa ensi vuonna. Pikisaaren kiinteistöjen osalta teemme ratkaisuja kevään aikana. Haukiputaalla puolestaan remontti etenee valmistuen sopivasti uuden lukuvuoden käynnistyessä 1.8.2019.

Kiinteistöjen käytön ennakointi on jatkossakin talouden hallitsemisen kivijalka, mutta ydin on edelleen opiskelijamäärässä. Tämän hetkinen opiskelijatilanne on kiitettävä Pudasjärveä ja Taivalkoskea lukuun ottamatta. Vuoden aikana talouden ennakointi helpottuu olennaisesti verrattuna aiempaan vuoteen.

Vuoden 2018 aikana siirtyminen uuteen ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin ja opiskelijavuosien laskemiseen ei onnistunut opetusministeriöltä toivotusti: Koski-järjestelmä ei toiminut, mikä asetti koulutuksenjärjestäjät hankalaan asemaan. OSAOn opiskelijamäärä pysyi kuitenkin vahvana, mikä loi vahvan pohjan myös vuodella 2019. Myös koulutuksen vaikuttavuus on hyvällä tasolla; koulutuksesta saatu kiitettävä palaute niin opiskelijoilta kuin työelämäkumppaneilta kertovat, että voimme suhtautua myönteisesti tähän alkaneeseen vuoteen.