Johtajan tilinpäätöskatsaus 2018

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän alkuvuotta 2018 hallitsivat koko henkilöstön YT-neuvottelut, joiden taustalla oli OAKK:n henkilöstön ja toimintojen siirtyminen Osekkiin 1.1.2018 alkaen. Irtisanomisilta ei vältytty, mutta suurin osa niistä aiheutui heikentyneestä aikuiskoulutusrahoituksesta. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä väheni noin 80 työntekijällä. Taloudellisesti henkilöstökulujen vähennys vuodelle 2019 on noin kolme miljoonaa euroa.

Uusia koulutuksia OAKK:lta

Vuoden 2018 aikana Oulun aikuiskoulutuskeskuksesta siirtynyt henkilöstö ja toiminta integroitiin Osekkin ja OSAOn organisaatioon. Ytimenä oli huolehtia siirtyneiden koulutusten jatkosta laadukkaasti ja uuden henkilöstön perehdytyksestä. Yhtenä isona erona OAKK:lta tulleen henkilöstön osalta oli siirtyminen erilaiseen virkaehtosopimukseen.

OSAO sai myös siirron myötä uusia koulutusoikeuksia: esimerkiksi nosturinkuljettajan ja puhtaanapidon koulutusoikeudet. Edellä mainittujen koulutusten ja uuden järjestämisluvan myötä toiminta-alueena on koko Suomi; toki keskeinen toiminta on jatkossakin Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Suomessa.

OAKK:lta siirtyi OSAOlle noin 800 opiskelijaa, joten OSAOn kokonaisopiskelijamäärä on nyt noin 10 000. Yhden kalenterivuoden aikana opiskelijoita on jopa 15 000, mutta päätoimisten määrä on lähellä 10 000, joista 3000 on alaikäisiä.

 

Yhteishaku ja vetovoimainen OSAO

OSAO oli vuoden 2018 yhteishaussa jälleen isoista ammattiopistoista Suomen vetovoimaisin. Suurin osa koulutuksista veti hyvin opiskelijoita, mutta etenkin ravintola-alan koulutuksen vetovoima oli alhainen, vaikka työpaikkoja tuollakin alalla on hyvin. Aikuiskoulutuksen kokonaismäärä lisääntyi, vaikka tarkkaan ottaen uusi ammatillisen koulutuksen laki ei enää tunne nuorten ja aikuisten koulutusta.

Oppisopimuskoulutuksen joustaminen ja tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuus toivat uuden piristysruiskeen ammatilliseen koulutukseen. Tämä näkyi perustutkinto-opiskelijoiden siirtymisenä oppisopimuskoulutuksen puolelle, mikä ei toisaalta taloudellisesti ole koulutuksenjärjestäjälle edullinen asia. Tärkein kuitenkin toteutuu eli yksilölliset opintopolut toteutuvat, opintoajat lyhenevät ja työllistyminen paranee.

Samalla talouden seuranta opiskelijoiden osalta vaikeutuu. Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa käytössä opiskelijavuosijärjestelmä, joka korvasi vanhan tammi- ja syyskuun laskentapäivät. Valtakunnallisen Koski-järjestelmän toimimattomuus hankaloitti aivan oleellisesti opiskelijamäärien seurantaa ja samalla talouden seurantaa.

Lopulta OSAOn opiskelijavuositoteuma oli hyvä; poikkeuksena kuitenkin pienet Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt, joita jo aikaisempina vuosina tehdyt rahoitusleikkaukset sekä pienet opiskelijamäärät kurittivat taloudellisesti ankarasti.

 

Hyvä tulosvuosi

Osekkin taloustulos ja pedagogiset loppulukemat olivat vuonna 2018 hyvät. Rakenteellisten toimien ja hyvän kokonaisopiskelijamäärän ansiosta vuosikate nousi hyvälle tasolle. Pedagogiset tulokset olivat hyviä: opiskelijoita valmistui tutkintoihin 3300, ja heidän työllistymisensä ja jatko-opintoihin pääsy oli noin 90 %.

Opiskelijoiden ja työelämän antama palaute koulutuksen laadusta oli kiitettävä. Tulosta voidaan pitää erinomaisena huomioiden isot muutokset Osekkin sisällä ja toimintaympäristössä. Henkilöstö on venynyt erinomaisesti haastavissa olosuhteissa.

Yksi pedagoginen lukema on heikentynyt: negatiiviset erot ovat nousseet kuuteen prosenttiin. Haastavien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja huolimatta vahvasta panostuksesta opiskelijahuoltoon kaikki eivät henkilökohtaisten ongelmien takia jaksa opiskella. Ilmiö on valtakunnallinen.

Uusi ammatillisen koulutuksen laki painottaa työpaikalla tapahtuvan opetuksen lisäämistä. Tämä vaatii uutta, joustavampaa yksilöllistä opintopolkua ja myös uudenlaista opettajuutta. Tosin OSAOn ammatinopettajilla on jo vahvat näytöt työelämäyhteistyöstä, mistä on todisteena hyvä palaute työelämästä. Jo vuoden 2018 aikana yhteistyö tiivistyi yritysten henkilöstön täydennyskoulutuksessa.

Työvoimapoliittisessa koulutuksessa puolestaan kilpailu kiristyi entisestään, mikä haastaa ennen kaikkea OSAO Edu Oy:n. OSAO Edu Oy pärjäsi kuitenkin hyvin kilpailussa, mistä kertoo 3,5 miljoonan euron liikevaihto.

 

Kiinteistöratkaisuilla merkittäviä säästöjä

Osekk on edelleen merkittävä kiinteistönomistaja. Kiinteistöjen käytön tehostamisella edelleen vuonna 2018 päästiin jälleen säästöihin, jolla turvattiin koulutustoimintaa. Kiinteistöjen kunnossapidosta ei säästetä; opiskelijoiden ja henkilökunnan pitää saada opiskella ja työskennellä terveissä olosuhteissa.

OSAOn Haukiputaan yksikössä käynnistyivät mittavat korjaustyöt, Kaukovainiolla ja Kontinkankaalla on tehty myös korjauksia. Keskeisenä tavoitteena on terveen hengitysilman takaaminen. Teuvo Pakkalan kadun kiinteistö tontteineen puolestaan myytiin Oulun kaupungille. Limingan ja Kempeleen kuntien kanssa valmisteltiin opetustoimipisteiden kiinteistöjen käytön tehostamista. OSAOn Kaukovainion tekniikan ja Haukiputaan yksikön opiskelijatyönä tekemiä omakotitaloja myytiin yhdeksän kappaletta, mikä osaltaan kertoo koulutuksen laadusta ja vaikuttavuudesta. Osekkin ja OSAOn toiminnallinen ja taloudellinen vuosi 2018 oli hallittu kovista haasteista huolimatta.