OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Hankeblogi / Oulun TOPPI- hankkeen työelämätapahtuma Oulun Palvelualan Opistolla 23. toukokuuta 2014

Oulun TOPPI- hankkeen työelämätapahtuma Oulun Palvelualan Opistolla 23. toukokuuta 2014

Työelämätapahtuman keskeistä antia oli vaihtaa ajatuksia työelämäyhteistyöstä oppilaitosten ja työelämän edustajien kesken. Paikalla oli oululaisia hotelli- ja ravintola-alan, sosiaali- ja terveys-alan ja tekniikan alan yritysten edustajia.

Tarjoilusta vastasi Oulun palvelualojen Opisto.

Työelämätapahtuman kahvituksesta vastasi OPAOn kokkiryhmä 13B, kuvassa hotraca-alan opiskelijat: Heidi Mikkola ja Taru Tomperi. Tilaisuuden toteutus oli osa yhden tutkinnonosan ammattiosaamisen näyttöä.

Tarjolla oli suolaista ja makea.

Tervetulotoivotukset Oulun Palvelualan Opiston puolesta esitti rehtori Tiina Kangas. Hän esitteli oppilaitoksen toimintaa lyhyesti.

Tilaisuuden avasi johtaja Asko Karjalainen Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Hän korosti opettajuuden olevan muutoksessa; oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Opettaja on tulevaisuudessa aito työelämätoimija oikeassa työssä ja harjoittaa osittain omaa ammattiaan opetuksen ohella.

Oulun TOPPI- hankkeen tavoitteita ja käytännön toteutussuunnitelmia esittelivät projektipäällikköMerja Paloniemi, OSAOn rehtorintoimistosta ja työelämäkoordinaattori koulutuspäällikkö Maire Toivanen Oulun diakoniaopistolta.

Oulun seudun ammatillisen opettajakorkeakoulun Osaava työelämäpedagogi koulutus esittäytyi:

Kouluttajat Kati Korento ja Erja Kotimäki kuvasivat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Koulutuksesta valmistui Oulun alueelle 20 ensimmäistä työelämäpedagogia. Kuuden opintopisteen koulutuksessa käsiteltiin monipuolisesti ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Koulutuksessa opettajat saivat työkaluja työelämäyhteistyön ja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamiseen. Lisätietoa työelämäpedagogi-koulutuksesta erja.kotimaki@oamk.fi ja kati.korento@oamk.fi, http://osaavatyoelamapedagogiikka.wikispaces.com/

Uudet työelämäpedagogit antoivat puheenvuoroissaan palautetta koulutuksesta ja oppimisestaan. Työelämäpedagogikoulutukseen osallistuneiden opettajien puheenvuoroissa Anu Hultqvist, ODL:stä, Sirpa Karjalainen ja Pekka Tuukkanen, OSAOsta, Pentti Saarinen, Luovista ja Paula Helakari, OAKK:sta.

Työelämätapahtuman keskeistä antia oli vaihtaa ajatuksia työelämäyhteistyöstä oppilaitosten ja työelämän edustajien kesken. Paikalla oli oululaisia hotelli- ja ravintola-alan, sosiaali- ja terveys-alan ja tekniikan alan yritysten edustajia. Alueellisesta hankeverkostosta oli mukana ajatuksia vaihtamassa ammatillisen koulutuksen kokenut asiantuntija, koulutuspäällikkö Aila Paaso Amokista. Kansallisesta hankeverkostosta: projektipäällikkö Ville Krannila ja koordinaattori Helena Kämäräinen Omnia, koulutusasiantuntija Eija Huilaja ja kehitysvastaava Veijo Kykkänen Ael sekä kouluttaja Pertti Lepola Sedu.

Oulun TOPPI- hankkeen tavoitteena on saada koulutettuja työpaikkaohjaajia eri alojen yrityksiin Oulun seudulla ja siten parantaa opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen kasvua sekä tiivistää alueellista yritysten ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä. Sekä samalla vahvistaa työssäoppimisen ja työharjoittelujen käytännön työelämälähtöistä ohjausta ja toteutusta. Työelämätapahtuman tavoitteena oli osaltaan helpottaa työpaikkojen/yritysten ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä.

Toiveita ja odotuksia työelämäyhteistyölle kuvasi Antti Grekelä, Arinasta. Hän on ollut kiinnostunut ohjaamisesta ja etenkin työssäoppimisen ohjauksesta. Toiveena olisi, että ohjaus ja arviointi edistäisivät yhdenvertaisuutta. Yksikönjohtaja Jari Keisu Luovista muistutti, että Luovin koulutuskin on pääosin tutkintotavoitteista koulutusta. Luovissa korostuu opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. Keisu muistutti, että oppilaitoskin on osa työelämää ja oppilaitoksissa on usein omaa palvelutoimintaa esim. kiinteistöhuolto ja ravintolapalvelut.

Sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjauksen osalta painotti opetuskoordinaattori Pirkko Sivonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä työpaikan ja oppilaitoksen välisen vastinparin perehdytyksellistä ja ohjauksellista merkitystä. Rehtori Liisa Ukkola, ODO:sta korostilaadukkuuden merkitystä myös työpaikoilta. Samoin hän esitti tärkeänä asiana opiskelijoiden osaamisen kasvua ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pitemmälle vientiä työssäoppimisessa/työharjoittelussa.

Tekniikan alan työpaikkaohjaamisen ja yhteystyön toiveista kuvasi henkilöstöpäällikkö Mira Näyhä, Kuljetusliike Kovalaiselta. Kovalaisella on paljon harjoittelijoita, myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Kuljettajat ovat vastaanottavaisia ohjauksen suhteen. Kovalaisella tarjotaan työpaikka, missä voi oppia kuljetusalaa ja saada samalla mahdollisuus kehittyä tulevaisuuteen. Kuljetusalalla pitää hallita ydinosaaminen alan laite- ja lainsäädöksistä. kuljettajat ovat oman alansa ammattilaisia. Näyhän toiveena oli, että oppilaitoksen puolella johtaminen pitää olla hallussa, esimerkiksi; osaaminen johtaminen, oma-aloitteisuus, työelämätaidot, vuorovaikutustaidot sekä peruskäytöstavat. Asiakkuushallinnointi on keskeinen osa kuljettajan perusosaamista. Työuraa halutaan jatkaa molemmista päistä. Yritys huolehtii, myös itse kouluttautumisesta. Opiskelijan asenne on ykköstoive ja perustyöelämätaidot myös työelämästä toivottavaa. Työkulttuuriosaaminen ennakkotietona alasta on tärkeää. Näyhä painotti sähköisillä kanavilla lisättävän mobiilia yhteistyötä. Hän toivoi työelämäyhteistyöhön koordinoivaa henkilöä työelämän ja oppilaitoksen välimaastoon.

Apulaisrehtori Eero Pentti Oulun aikuiskoulutuskeskuksesta korostimyösselkeän vuoropuhelun merkitystä oppilaitoksen ja työelämän välillä. Vuorovaikutuksen merkitys on tärkeä. Oppilaitoksen sisällä pitäisi pyrkiä työelämätaitoja vahvistavan asenteen painottamiseen. Pentti korosti molempien osapuolien tavoitteen selvillä oloa tutkinnonosien osalta. Sähköinen dokumentointi ja yhteyshenkilö edistävät kokonaisuutta. Yritykset ovat samat; oppilaitokset tekevät yhdessä; haetaan yhteisiä toimintamalleja, saadaan työpaikkaohjaajia koulutettua yhdessä ja tärkeässä yhteistyössä. Raja-aidoista pyritään luopumaan ja ollaan yhteisellä asialla. Yhteinen viesti oli, että on” hienoa, että työuran molemmissa päissä tarvitaan” työvoimaa.

Tilaisuuden päätöspuheenvuoroissa puheenjohtaja Lauri Mikkonen kertoi, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjissä mietittävän ratkaisuja tulevaisuudessa vastata työelämäyhteistyön osalta. PPY kerää paljon yrittäjiltä tietoa kyselyjen muodossa. Kuntayhtymäjohtaja Jarmo Paloniemi, Oulun seudun kuntayhtymästä, painotti yritys/oppilaitosyhteistyön olevan keskeisessä rajapinnassa. Molempien viesti oli asenteen ratkaiseva merkitys yhteistyön onnistumisessa.Yhdessä työelämän ammattilaisten kanssa osaamisen kasvua vahvistetaan: asenne ratkaisee aina. Työelämäläheisyys on yksi uusi Osekkin strateginen näkökulma. Uudesta opettajuudesta on tulossa uusi malli ja oppisopimuksen osittain englannin malliin; opettajat toimivat yrityksissä koko ajan resurssina. Fuusio oppilaitosmuotoisuuteen yhdistelmä useammasta mallista Euroopasta. Paloniemen mukaan tpo- koulutus on ratkaisevaa. Keskeisiä kehittämisen kohteita miten tuetaan yksin yrittävää pk- yrittäjää; esimerkiksi opettaja-agenttitoiminnalla ja yhtenäistämällä Oulun seudun työssäoppimisessa ja työharjoittelussa käytettävä lomakkeisto. Onnistuneella top- jaksolla voidaan saada jopa yritykselle jatkava henkilö. Osaamisen johtaminen; esimerkiksi innoiteiltapäivä lisää työssäoppimisen kehittämisen intohimoa. Paloniemi muistutti erityistä tukea tarvitsevien huomioimisen tärkeydestä.

Tapahtuman juontajina toimivat kehittämispäällikkö Eija Kuha, Oulun aikuiskoulutuskeskuksesta ja koulutussuunnittelija Päivi Kylmäluoma, OSAOn aikuis- ja työpaikkakoulutusyksiköstä.

Lisää Oulun TOPPI-hankkeesta »

Kommentointi

Blogiarkisto