OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Hankeblogi / Autosähköä ja sähköautoja

Autosähköä ja sähköautoja

Sähköllä ladattavien hybridiautojen vero tullee laskemaan noin puoleen entisestä. Kuva Limingantullin Prisman pihalla olevalta latauspisteeltä.

Sähköllä ladattavien hybridiautojen vero tullee laskemaan noin puoleen entisestä. Kuva Limingantullin Prisman pihalla olevalta latauspisteeltä.

Uudet teknologiat kehittyvät vauhdilla autoteollisuudessa. Nykypäivän uudet autot ovat monimutkaisia ”tietokoneita”, joissa on monenlaisia ohjelmistoja, sovelluksia ja lisälaitteita. Lisäksi polttomoottorin rinnalla on nyt ja etenkin tulevaisuudessa tarjolla useita eri käyttövoimatekniikoita. Autoalan kehityshaasteisiin varaudutaan OSAOssa kehittämisprojekteilla ja jatkuvalla yhteistyöllä alueen yritysten kanssa.

Näyttää, että sähkö- ja hybridiautot ja mahdollisesti myös etanoli-, kaasu- ja vetyautot tulevat yleistymään. Suomessa valtio on päättänyt tukea vähäpäästöisiä autoja keventämällä niiden verotusta. Sähköllä ladattavien hybridiautojen vero tullee laskemaan noin puoleen entisestä. Norjassa sähköautot ovat jo yleistyneet valtion antamien verokevennysten ja etujen vuoksi (kuten ilmaiset parkkipaikat ja latauspisteet sekä oikeus bussikaistan käyttöön). Uudet teknologiat tuovat mukavuutta sekä parantavat turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Samalla ne tuovat haasteita alan opetuksen ja alueiden palveluiden kehittämiselle.

Auto2020 -projekti opetusta ja alueen palveluita kehittämässä

Autoalan tulevaisuuden kehityshaasteisiin varaudutaan OSAOssa kehittämisprojekteilla ja jatkuvalla yhteistyöllä alueen yritysten kanssa. Juuri päättyneessä ANSVAR-hankkeessa kehitettiin OAMK:n kanssa autoalan koulutusta ja opetusmateriaaleja erityisesti autojen muuttuviin energiajärjestelmiin liittyen. OSAOn uusin autoalan projekti on EAKR -rahoitteinen Auto2020 – projekti, jolla investoidaan nykyaikaisiin autoalan demo-oppimisympäristöihin. Projektin tavoitteena on kehittää Suomen suurinta autoalan koulutuspistettä, OSAOn Haukiputaan yksikköä, autoalan osaamis- ja innovaatiokeskittymäksi. Oppimisympäristöstä hyötyvät myös OSAOn Muhoksen yksikkö, muut oppilaitokset ja alan yritykset. Projekti tukee vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa ja kehittää niihin liittyviä palveluita alueelle.

Vuosi 2015 on Auto2020-projektissa selvitysvaihetta, jonka aikana projektitiimi perehtyy erilaisiin oppimisympäristöihin. Selvityksen perusteella määritellään hankinnat ja suoritetaan kilpailutukset. Hankkeessa rakennettava kokonaisuus muodostuu erilaisista laitteista, havaintomalleista, simulaatioista ja ohjelmistoista, joilla voidaan opiskella mm. sähköä ja elektroniikkaa, sähkö- ja hybridiajoneuvoihin liittyvää tekniikkaa sekä korikorjausta ja automaalausta. Projektin loppuvaiheessa on laitteiden toimitukset, oppimisympäristön rakentaminen ja käyttöönotto.

Hankerahoitusta oppimisympäristöjen rakentamiseen tarvitaan, jotta jatkossakin OSAOssa voidaan antaa ajanmukaista opetusta sekä omille opiskelijoille että yritysten työntekijöille. Hybridi- ja sähköajoneuvot sekä autojen lisääntyvä sähkötekniikka nostavat osaamisvaatimuksia. SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähkötöitä (myös autosähkötöitä) tekeville pakollinen koulutus, joka on uusittava viiden vuoden välein. Lisäksi hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavissa tai korjaavissa yrityksissä tulee olla vähintään yksi henkilö, jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3 – pätevyys. Standardit ovat alalle uusi asia, joten kentän koulutustarve on suuri.

Ladattavien hybridi- ja sähköajoneuvojen huolto- ja korjausosaamisen lisäksi alueella on oltava tarjolla lataukseen liittyviä palveluita. Kotitalouksilla, taloyhtiöillä ja työpaikoilla on oltava valmiuksia latauslaitteiden asentamiseen ja latauksen mahdollistamiseen. Hitaan ”kotilatauksen” rinnalle alueelle tarvitaan myös pika/teholatauspisteitä. EU-direktiivin mukaisesti vuoteen 2020 mennessä Suomessa tulee olla vähintään 7000 julkista latauspistettä. Auto2020- projektissa tehdään selvitys ja sen pohjalta toteutussuunnitelma pikalatauspisteen rakentamiseksi Haukiputaan yksikön yhteyteen. Projekti on tiiviissä yhteydessä alueen yrityksiin ja tiedotusvälineisiin, joten myös tietämys ladattavista hybridi- ja sähköautoista tulee alueella lisääntymään projektin myötä.

Auto2020-projektin sivulle »

Kommentointi

Blogiarkisto