OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Hankeblogi / Metka(a) yhteistyötä

Metka(a) yhteistyötä

Tänä vuonna 32 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa on suorittanut työpajoilla ammatillisia opintojaan.

Tänä vuonna 32 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa on suorittanut työpajoilla ammatillisia opintojaan.

Oulun alueen ammatillinen koulutus ja Oulun kaupungin Nuorten työpajatoiminta ovat hioneet yhteistyömallejaan ja -työkalujaan Metka-hankkeessa. Yhteistyötä on tehty jo toistakymmentä vuotta, ensimmäinen yhteistyöhanke toteutettiin 2000-luvun alussa. Sen jälkeen hankeyhteistyötä on tehty kahdessa kansallisessa Eu-rahoitteisessa hankkeessa. Niissä yhteistyön koordinoijana toimi Nuorten työpajatoiminta. Niin työpajatoiminta kuin ammatillinen koulutuskin on muuttunut tuosta 2000-luvun alkuajasta. Samoin ovat muuttuneet nuorten tarpeet ja haasteet. Yhä useamman nuoren kohdalla puhutaan nykyisin työ- ja toimintakyvyn rajoitteista ja elämänhallinnan haasteista, osan kohdalla myös sosiaalisesta kuntoutuksesta. Polut koulutukseen ja työelämään ovat mutkistuneet.

Ammatillisen koulutuksen ja työpajojen keskeinen yhteistyön tavoite on alusta alkaen ollut nuorten koulutus- ja työllistymispolkujen sujuvoittaminen, koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja työvaltaisten opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen niille nuorille, jotka siitä hyötyvät.

Oppimisen kokemuksia ja motivaation herättelyä kouluttautumiseen

Hankkeen aikana uudistettiin ammatillisen kasvun ja osaamisen tunnistamisen työkaluja, syntyi osaamistodistus sekä opiskelu- ja työhyvinvointitodistus. Nuorelle todistus vähimmilläänkin kertoo siitä, että hän oppii uusia tietoja ja taitoja työtä tekemällä ja ne ovat juuri niitä asioita joita opetetaan myös ammatillisessa koulutuksessa. Osalle nuorista se mahdollistaa työpajalla osoitetun osaamisen perusteella tutkinnon osan tai osa-alueen tunnustamista suoritetuiksi.

Osaamistodistus liitettiin osaksi Oulun kaupungin työllisyyden palvelurekisteriä, jonka kautta sitä voivat käyttää myös muut työllistämispalveluita tarjoavat toimijat kuin työpajat. Osaamistodistuksen käyttöönotto edellyttää käyttökoulutuksen suorittamista. Lisäksi osaamistodistusta on viety koulutusten kautta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle työpajatoimijoiden käyttöön.

Sopimuksia ja yhteistyötä yhteisten nuorten opintojen edistämiseksi

Metka-hankkeessa päivitettiin ja solmittiin uusia yhteistyösopimuksia ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan välille. Myös vanhat yhteistyön ”rautalankamallit” saatettiin ajan tasalle. Sopimukset ja toimintamallit varmistavat sen ettei yhteistyö pääty kun hanke päättyy tai työntekijät vaihtuvat.

Yksi hankkeen tärkeistä rooleista oli tiedottaminen ja toimijoiden yhteen saattaminen. Kehitetyt ja päivitetyt toimintamallit levisivät hankkeen projektikoordinaattorin kautta kaikille toimijoille. Projektikoordinaattori kutsui koolle säännöllisesti oppilaitosten ja työpajojen edustajat keskustelemaan yhteistyöstä, ajankohtaisista asioista ja ratkaisemaan pulmakohtia. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin kaksi ns. hankeiltapäivää, joissa kohtasivat työpajojen yksilö- ja työvalmentajat sekä ammatillisen koulutuksen opettajat ja opinto-ohjaajat. Tapaamisissa luotiin kontakteja ja jaettiin yhteisiä kokemuksia.

Eikä tässä vielä kaikki

Kuluvana vuonna 32 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa on suorittanut työpajoilla työvaltaisesti ammatillisia opintojaan. Opinnot ovat edenneet, osalla valmistumiseen asti. Tarvittaessa nuori on yhteistyössä saateltu muihin tarpeen mukaisiin palveluihin tai nuoren tueksi on koottu monialainen verkosto.

Myös työpajojen nuoret ovat käyneet tutustumassa opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa tai olleet koulutuskokeilussa. Osalle nuorista on tehty suunnitelma joustavasti opintoihin siirtymisestä pajajakson aikana tai välittömästi sen jälkeen. Osa työpajalla työskentelevistä nuorista on työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä suorittanut opintonsa päätökseen pajajaksonsa aikana.

Liikkeelle lähtivät myös työpajojen valmentajat ja ammatillisen koulutuksen opettajat, kun hanke mahdollisti ja kannusti henkilöstöä tutustumaan toinen toistensa arkeen. Yksilölliset tutustumispäivät toteutettiin pääosin syksyllä 2015. Toivottavasti näitä valmentajien ja opettajien tutustumispäiviä voidaan toteuttaa myös jatkossa hankkeen päätyttyäkin.

Tulevaisuuden villit visiot

Monessa asiassa on edistytty 2000 luvusta 2016 luvulle siirryttäessä. Miltä näyttää tulevaisuus? Onko tulevaisuudessa nuorella mahdollisuus valita opiskelutapansa työvaltaisen ja oppilaitosmuotoisen opiskelun väliltä valitsemalla se yhteishakua tehdessään? Toteutuuko nuoren joustava liikkuminen työpajan ja ammatillisen koulutuksen välillä nuorelle korvamerkityn rahoituksen turvin? Mikä on työpajan rooli koulutukseen valmennuksessa ja sosiaalisen kuntoutuksen tarjoajana?

Kirjoittaja on johtava yksilövalmentaja Anu Puhakka Oulun kaupungin Nuorten työpajatoiminnasta

Lisätietoa Metka-hankkeesta »

Oulun kaupungin työpajojen esittelyvideo »

Kommentointi

Blogiarkisto