OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / Ennusteita, viestejä, signaaleja ja vuoropuhelua

Ennusteita, viestejä, signaaleja ja vuoropuhelua

Ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on tuottaa sellaista osaamista, jolla voi työllistyä. Koulutuksen ennakoinnilla on keskeinen rooli ammatillisen koulutuksen suuntaamisessa.

OSAO tarjoaa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vuosittain noin 2400 aloituspaikkaa. Ammatillisen koulutuksen tärkein tavoite on tuottaa sellaista osaamista, jolla voi työllistyä. Koulutuksen ennakoinnilla on keskeinen rooli ammatillisen koulutuksen suuntaamisessa. Ennakoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä, osallistavaa prosessia, jossa kerätään tietoa, arvioidaan ja analysoidaan sitä ja laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Tulevaisuuden ennakoinnilla pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa.

Määrällinen ennakointityö OSAOssa perustuu ensiksikin erinomaisesti saatavilla oleviin väestönkehitystä koskeviin Tilastokeskuksen ennusteisiin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTn erilaisten muiden alakohtaisten tutkimuslaitosten ja työelämän järjestöjen, OKM:n , OPH:n , ELY-keskusten ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tuottamiin työelämän kehitystä ja työntekijätarpeita koskeviin ennusteisiin. Toisaalta ennakoinnissa kuullaan alueellisia työelämän ja aluekehityksen toimijoita hiljaisten signaalien saamiseksi, hyödynnetään kehittämistoimikunnista tulleita viestejä, tehdään omia osaamistarveselvityksiä ja käydään vuoropuhelua yksiköiden johtajien, rehtorin ja kuntayhtymän johtajan kanssa.

Ennusteitä, viestejä, signaaleita, selvityksiä ja vuoropuhelua aloituspaikkojen määrittämiseksi sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeisiin on siis runsaasti, onko ongelmia? Monesti tarjoamamme koulutus tuotteena vanhentuu ajan saatossa, minkä tunnistaminen ja tunnustaminen on varsinkin tekijöilleen vaikeaa. Vanhasta koulutustarjonnasta luopuminen koetaan erityisen hankalaksi silloin, kun se johtaa työn loppumiseen jossain tehtävissä. Isossa opistossa on pystytty kuitenkin hyvin sijoittamaan näin vapautunutta henkilöstöä uudelleen. Jokainen muutos koulutustarjonnassa edellyttää osaavan henkilöstön, soveltuvien tilojen ja laitteiden olemassa oloa tai resursoimista, mikä ei vielä tähän mennessä ole estänyt tarpeelliseksi nähtyjen koulutusten käynnistämistä. Tulevaisuudessa muutosten tekeminen vaikeutuu rahoituksen tiukentuessa, mutta samalla rahoitusjärjestelmä muuttuu syntyviä opintosuorituksia ja hyvää työllistymistä palkitsevaksi, mikä haastaa myös entistä työelämäläheisempään ennakointiin ja edellyttää nopeutta koulutustarjontamme suuntaamisessa työelämän tarpeita vastaavaksi.

Laadullinen ennakointi, opetuksen varsinainen sisältö ja opetuksen toteutus, on koko organisaatiomme ja sen jokaisen opetushenkilöstöön kuuluvan yhteinen ja henkilökohtainen vastuualue. Tarjoamalla oikein suunnattua ja hyvin toteutettua opetusta palvelemme opiskelijoita ja työelämää, tuotamme hyvinvointia ja onnea.

Alpo Kaisto, OSAOn ennakointijaoksen puheenjohtaja

Kommentointi

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.