OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / Muutosten virrassa, mutta ei vietävissä

Muutosten virrassa, mutta ei vietävissä

Rehtori Saija Niemelä-Pentti. Kuva on otettu kaivosalan murskausaseman käyttöönottojuhlassa Taivalkoskella lokakuussa 2013.

Rehtori Saija Niemelä-Pentti. Kuva on otettu kaivosalan murskausaseman käyttöönottojuhlassa Taivalkoskella lokakuussa 2013.

Lukuvuosi on päättymässä. Mitä vuosi toi tullessaan ja mihin olemme menossa? Nyt on tilinpäätöksen aika.

Oulun seudun ammattiopiston viime vuotta voi kuvailla valmistautumisen vuodeksi. Jo edellisvuonna alkaneet ja päätetyt muutokset näkyivät nyt erilaisina selvitysten ja työryhmien työskentelynä. Oamk:n osakeyhtiöittäminen vaikutti osaltaan myös OSAOn ja Osekk:n toiminnan kehitysnäkymiin. Osekk-tasoinen laaja strategiatyö aloitettiin ja samassa yhteydessä linjattiin, ettei erillistä OSAOn strategiaa enää laadita.

Keväällä 2013 käytiin laajaa vaikuttamistyötä lähinnä opetusministeriön suuntaan, jotta aikaisemmin meille ilmoitetut koulutuspaikkaleikkaukset eivät toteutuisi. Tämä kokosi yhteen kaikki Oulun alueen koulutuksenjärjestäjät. Tulos Osekk:n ja OSAOn osalta oli hyvä, mutta kokonaisuutena seutu ei saanut kipeästi tarvitsemiaan lisäpaikkoja. Yhteistyön tiivistyminen näkyi useina johdon yhteistapaamisina ja OPH:n käynnistämän AMKESU-työn paikallisena työskentelynä.

Talouden edelleen kiristyessä valtionosuusleikkauksista johtuen aikaisemmin tehdyt toimenpiteet mahdollistivat edelleen hyvän vuosikatteen syntymisen. Katse kiinnittyi kuitenkin yhä enemmän myös OSAOn sisäiseen yksikkörakenteen kehittämiseen ja ennen kaikkea tilojen ja laitteiden yhteiskäytön edelleen lisäämiseen. Lautakunnan päätöksen pohjalta nimettiin neljä yksikkökohtaista selvitystyöryhmää, jotka työskentelivät lokakuun loppuun saakka. Marraskuussa lautakunta piti työryhmien selvityksiin liittyvän seminaarin ja alkoi valmistua päätöksiin yksikkörakenteen osalta. Näitä päätöksiä tehdään vuoden 2014 aikana. Selvityksiin ja tuleviin päätöksiin liittyy myös läheisesti tavoite saada OSAOn yksikönjohtajien virkajärjestelyjä vakinaistettua. Kiinteistöjen osalta valmisteltiin tulevaisuuden suuntaviivoja koko Osekk:n kiinteistöjen osalta. Oamk jäi vuoden vaihtuessa vuokralaiseksi aikaisempiin tiloihinsa.

Edellisvuosien kehitys vuosittain parantuneena tutkintomäärinä perustutkinnoissa jatkui edelleen, mutta läpäisyn paranemisen osalta aikaisempi kasvusuunta näytti nyt pysähtyvän. Nämä tunnusluvut ovat jatkossa yhä tärkeämmässä roolissa ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttuessa. OSAOssa on edelleen tehtävä tinkimätöntä työtä läpäisyn kehittämisen ja tutkintojen valmistumisen eteen. Laadukas koulutus ei saa kuitenkaan kärsiä. Kansallisella tasolla tullaan koulutuksen järjestäjien toimintajärjestelmiä arvioimaan vuonna 2015. Tähän arviointiin valmistautuminen ja siihen vaadittava työ aloitettiin syksyn 2013 aikana.

Syksyn yhteishaussa muutettiin hakijoiden osalta hakuehtoja niin, että aikaisemman tutkinnon suorittaneet eivät enää ole hakukelpoisia. OSAOssa syksyn yhteishaussa aloituspaikkoja ei tarjottu, mutta ennakointityön ja mm. ylioppilaille tarjottavien erillisten aloituspaikkojen osalta keskustelua käytiin pitkin syksyä ja tarvittavia muutoksia tehtiin vielä kevään 2014 Yhteishaun ja sen paikkojen osalta.

Edellisvuosien tapaan OSAO oli aktiivinen sekä Skill´s kilpailutoiminnassa että SAKU:n urheilu-ja kulttuuritapahtumissa. OSAO lupautui järjestämään SAKU ry:n SAKUstars-kulttuurikilpailut vuonna 2015.

OSAOn ja Osekk:n hanketoiminnan osalta päätettiin siirtää opetusta tukeva hanketoiminta kokonaan OSAOn puolelle vuoden 2014 alusta alkaen. Valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin OSAO on erittäin haluttu hankekumppani ja koordinoi useita isoja hankekokonaisuuksia.

Myllytullin yksikössä ja koko OSAOssa 10.10.2013 jää aikakirjoihin murheellisena päivänä. Silloin yksikön oma opiskelija puukotti kolmea opiskelijatoveriaan ja yhtä henkilökunnan jäsentä. Kriisityö jatkui pitkälle vuoden loppuun saakka.

Valmistaudumme monin eri tavoin OSAOn ja Osekk:n tuleviin muutoshaasteisiin. Hyvällä suunnittelulla ja laajalla yhteisellä valmistelulla tavoitteemme on vastata tuleviin tarpeisiin itse aktiivisena toimijana.

Saija Niemelä-Pentti, Oulun seudun ammattiopiston rehtori

Kommentointi

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.