OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / Kuka saa kouluttaa vuonna 2017?

Kuka saa kouluttaa vuonna 2017?

Kaikki oppilaitokset joutuvat nyt tarkastelemaan toimintaansa ja tarjontaansa kriittisesti. Jatkossa OSAO on Suomen pohjoisin puutarha-alan kouluttaja, koska muut ovat koulutuksesta luopumassa.

Kaikki oppilaitokset joutuvat nyt tarkastelemaan toimintaansa ja tarjontaansa kriittisesti. Jatkossa OSAO on Suomen pohjoisin puutarha-alan kouluttaja, koska muut ovat koulutuksesta luopumassa.

Kaikki koulutuksen järjestäjät joutuvat hakemaan elokuun loppuun mennessä uudet koulutuksen järjestämisluvat. Ne astuvat voimaan vuoden 2017 alusta alkaen.

Viime vuoden aikana liikkui monenlaista ”varmaa” tietoa ja huhupuhetta järjestämislupiin liittyen. Erityisesti huolta kannettiin erilaisista opiskelijamäärätavoitteista, jotka hermostuttivat varsinkin pieniä toimijoita. Loppuvuodesta Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkensi tietoja uudistukseen liittyen.

Voisi toivoa, että tällainen suuri hakuprosessi saataisiin hoitaa kunnolla ja siihen keskittyen. Näin ei ikävä kyllä ole. Juuri nyt ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat saaneet tehtäväkseen suoriutua sangen laajasta itsearvioinnista. Sen tulee olla valmis maaliskuun puoleen väliin mennessä. Itsearviointi antaa sekä koulutuksen järjestäjille että ministeriölle kattavaa tietoa siitä, kuinka käytännössä toiminta on järjestetty. Mittareita on melkoinen patteristo. Itsearviointiin on syytä panostaa niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin. Sen tulokset ovat mukana ministeriön kokonaisarvioinnissa, kun uusia koulutuslupia myönnetään.

Elokuun alusta ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu muutoksia myös sisällön osalta. Siirrymme aikaisemmasta oppimis- ja opetusajattelusta oppijan osaamisen kehittymiseen. Otamme käyttöön osaamispisteet aikaisempien opintoviikkojen sijaan. Tutkintojen perusteet muuttuvat ja OSAOssakin on päivitystarve kaikkien 34 perustutkinnon osalta. Erityisesti tavoitteena on lisätä opintojen työelämäläheisyyttä. Opiskelijoille pyritään tarjoamaan entistä joustavampia opintopolkuja sekä lisäämään valinnaisuutta.

Lisäksi koko toisen asteen rahoitus on muuttumassa. Aikaisemmin opiskelijat on laskettu kaksi kertaa vuodessa ja rahoitus on määräytynyt opiskelijamäärän mukaan. Uudessa järjestelmässä opiskelijoiden lukumäärän lisäksi rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat opintojen suorittamisen nopeus, niiden valmiiksi saattaminen ja työelämään siirtyminen. Ajatuksena muutos on suuri, mutta on aivan oikea. Huolena on kuitenkin siihen liittyvä Opetus-ja kulttuuriministeriön 260 miljoonaa euroa. Rahoitusta leikataan siis kaikilta.

Näiden muutosten keskellä on kuitenkin kaikkein suurin kysymys; Ketkä saavat järjestämisluvan vuoden 2017 alkaen? Ammatillisella puolella lisäksi kysymykseksi nousee se, mille aloille uusi järjestämislupa annetaan? Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja sen koulutustoimija Oulun seudun ammattiopisto ovat valmiita jatkamaan. Ministeriö päättää ketkä ja miten toisen asteen koulutusta Oulun seudulla ja laajemminkin järjestetään. Toivottavasti koulutuksen monialaisuus, tasa-arvoinen saatavuus ja tuloksellinen järjestämistapa ovat mielessä päätöksiä tehtäessä.

Saija Niemelä-Pentti, vararehtori 1.1.2015 alkaen

Kommentointi

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.