OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / Uusi strategia ja erinomainen taloustulos

Uusi strategia ja erinomainen taloustulos

Haukiputaan yksikön uusien tilojen vihkiäisiä vietettiin 25.4.2014. Vieraita kättelemässä kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi (vas.), yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Huikari ja yksikönjohtaja Alpo Kaisto.

Haukiputaan yksikön uusien tilojen vihkiäisiä vietettiin 25.4.2014. Vieraita kättelemässä kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi (vas.), yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Huikari ja yksikönjohtaja Alpo Kaisto.

Vuosi 2014 oli Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle onnistunut, mutta eräiltä osin kuitenkin parannettavaa jäi. Oulun seudun ammattiopiston pedagogiset tulokset olivat hyviä, paikoin erinomaisia. Negatiiviset erot on saatu pysymään jo vuosia noin neljän prosentin tuntumassa. Läpäisy on puolestaan vakiintunut noin 65 prosentin kohdalle.

Opiskelijamme ovat sijoittuneet tutkinnon suorittamisen jälkeen mukavasti, ja OSAO pääsikin tulosrahoitusvertailussa parhaaseen tulokseensa tähän saakka. Myös opiskelijapaikat täyttyivät sataprosenttisesti.Edellä mainituista tuloksista läpäisy kaipaa edelleen kohentamista, mikä on entistä suurempi vaade jatkossa, kun yhteishakujärjestelmän muutoksen myötä oppilaitosmuotoisen koulutuksen ryhmien opiskelijat ovat entistä haastavampia.

Vuonna 2014 Osekkille laadittiin uusi aina vuoteen 2020 ulottuva strategia. Strategiaprosessia voi kuvata onnistuneeksi, koska se tehtiin opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmäkumppaneiden yhteistyöllä. Tavoitteisiimme kuuluu muun muassa tasapainoinen talous ja entistä vahvempi työelämäläheisyys. Osekk pyrkii olemaan, ei vain Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen, vaan koko työelämän uudistaja – ei toki yksin vaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja tuella. Strategian lisäksi Osekkille laadittiin uusi hallintosääntö, jota edelleen päivitetään kuntalain muutosten mukaan vuoden 2015 aikana.

Osekkin ylläpitämä Oulun seudun ammattiopisto oli vuonna 2014 edelleen Suomen suosituin ammattiopisto. Aikuiskoulutuksessa vahvistimme asemiamme ennen kaikkea tekniikan ja liikenteen alan koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksessa olemme edelleen Pohjois-Suomen suurin toimija. Oppisopimus kärsi valtakunnallisesta heikosta taloustilanteesta ja toisaalta valtiovallan siihen kohdistaneista säästöistä.

Kiinteistöt luovat talouspainetta

Osekkin omistama kiinteistömassa on arvioitu noin 300 miljoonan euron arvoiseksi. Haukiputaan yksikön yli 30 miljoonan euron investoinnin valmistuminen oli juhlan paikka, mutta valitettavasti Haukiputaan uusissa tiloissa, Kontinkankaalla ja Myllytullissa esiintyi pahoja hengitysilmaongelmia. Oma kiinteistöpuolemme yhdessä yksiköiden väen kanssa toimivat kuitenkin nopeasti ja korvaavat liikkeet aloitettiin välittömästi. Yhtymähallitus teki myös päätöksen luopua Myllytullin kiinteistöstä, mutta ei koulutuksesta. Myllytullin yksikön koulutus sijoitetaan tulevina vuosina uusiin paikkoihin. Muutenkin olemassa olevien kiinteistöjen käyttöä tehostetaan. Tällä tavoin saamme kiristyvinä talousaikoina turvattua ainakin paremmin ydintoiminnan eli koulutuksen resurssin.

Kun katsomme yli 10 miljoonan euron vuosikatetta, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän teki erinomaisen taloustuloksen. Sen ei pidä antaa kuitenkaan hämätä; Osekkin poistot olivat jälleen isot ja kiinteistöjen osittainen heikko kunto luo talouspaineita. On syytä myös huomioida Taivalkosken yksikössä käymämme yt-neuvottelut. Valitettavasti yksikön aloittavat opiskelijaryhmät täyttyivät vain hieman yli 30 prosenttisesti. Tämän seurauksena Osekk joutui lomauttamaan koko yksikön henkilöstön. Tämä muistuttaa meitä konkreettisesti siitä, että opiskelijat ovat toimintamme elinehto.

Metsäkoneenkuljettajakoulutus Taivalkoskella ja Muhoksella sekä prosessinhoitajakoulutus Pudasjärvellä olisivat hyviä valintoja opiskelijalta, koska alat työllistävät. Suomen viennin yhdellä tukipilarilla on seuraavina vuosina etsikkoaika: mistä saamme opiskelijat ja sitä kautta työntekijät?

Vuosi 2014 oli jälleen vaativa myös henkilöstön osalta. Osekkin henkilöstö onnistui jälleen hyvin. Ilman motivoituneita ja osaamisensa kehittämiseen sitoutuneita ihmisiä tuloksemme eivät olisi olleet niin hyvät. Osekkilla ja OSAOlla riittää opiskelijoita, ja meillä riittää töitä. Näin ei ole enää kaikilla koulutuksenjärjestäjillä.

Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Kommentointi

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.