OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / OKM:n arvioinnista mairittelevat tulokset

OKM:n arvioinnista mairittelevat tulokset

Arvioitsijoiden mukaan OSAOssa vallitsee välittämisen kulttuuri: toiminta on hyvin opiskelijalähtöistä. Kuva on OSAOn Kaukovainion liiketalouden yksikön kahviosta.

Arvioitsijoiden mukaan OSAOssa vallitsee välittämisen kulttuuri: toiminta on hyvin opiskelijalähtöistä. Kuva on OSAOn Kaukovainion liiketalouden yksikön kahviosta.

Opetusministeriön valtuuttamana Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijaryhmä toteutti 16. - 17.4. Osekkin ulkoisen arvioinnin. Arvioitsijoiden mukaan oma itsearviointimme vastasi heidän toteuttamaansa ulkoista arviointia.

Tarkastelkaamme hieman yksityiskohtaisemmin tuloksia, joita voimme edelleen hyödyntää organisaatiomme ja toimintamme kehittämisessä. Lopullisen kirjallisen arvioinnin saamme kesäkuun lopussa.

Arvioinnin mukaan Osekk on jo nyt saavuttanut erinomaisen tason laadunhallinnassa, joka on nivoutettu osaksi johtamis- ja toimintajärjestelmää. Toimintojen kehittäminen on pitkäjänteistä, ei virtausten mukana heittelyä. Arvioinnin mukaan henkilöstö on vahvasti sitoutunut – johto mukaan lukien. Toiminnan kehittäminen on laaja-alaista ja henkilöstöä kannustetaan oman työnsä kehittämiseen. Turvallisuusjohtaminen sai erityismaininnan laadukkuudestaan ja myös strateginen johtaminen sai kiitosta. Yleensäkin organisaatiokulttuuri edistää tavoitteellisuutta. Toimintoja kehitetään avoimesti – myös opiskelijat ja sidosryhmät huomioiden ja mukaanottaen.

Perustehtävän mukaiset toiminnot on kuvattu, ja kuvaukset on helposti saatavilla. Jaokset ja erilaiset toimintaryhmät tukevat myös pedagogista kehittämistä. Sidosryhmäyhteistyö lähtee perustehtävän vahvistamisen tavoitteesta. HOPS- ja HOJKS-prosessit toteutuvat suunnitellusti ja niiden seuranta on kohdallaan. Tukipalvelut toimivat myös suunnitellusti ja niitä on hyvin tarjolla. Opiskelijoille on järjestetty useita erilaisia mahdollisuuksia kertoa näkemyksistään ja toiveistaan. Arvioitsijoiden mukaan OSAOssa vallitsee välittämisen kulttuuri: toiminta on hyvin opiskelijalähtöistä.

Kehittämiskohteitakin arvioitsijoiden mukaan löytyy. Maksullista palvelutoimintaa on laajasti, mutta siihen liittyvät prosessikuvaukset ovat joko tekemättä tai käytänteet vaihtelevat opetusyksiköiden välillä. Myös se jäi hieman selviämättä, kuinka hyvin arviointitulokset hyödynnetään eli, onko parantaminen systemaattista. Ulkoisten itsearviointien analyysit kuten kestävän kehityksen arvioinnin kuvaamisetkin voisivat olla selkeämmät. Itse asiassa kestävän kehityksen osalta laatuprosessi on kuvaamatta tai niin sanottu strateginen linjaus puuttuu. Laaja mittaristo saa kiitosta, mutta toisaalta arvioitsijat epäilivät, hyödynnetäänkö tulokset koko organisaatiossa kattavasti. Arvioitsijat kiinnittävät myös huomiota siihen, että erilaisten hankkeiden tulosten hyvien käytänteiden siirtäminen eri yksiköihin ei ollut kattavaa, mikä osaltaan vaatii parantamista.

Voimme olla tähän palautteeseen tyytyväisiä. Odottakaamme vielä virallista lausuntoa, joka saapuu viimeistään juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Kommentointi

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.