OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / Rakenteita, kiinteistökantaa ja henkilöstöprosesseja uudistettava

Rakenteita, kiinteistökantaa ja henkilöstöprosesseja uudistettava

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Uudet opetussuunnitelmat ja siirtyminen osaamisperusteisen koulutukseen muokkaavat väistämättä opetusta. Kun pedagogiseen muutokseen lisätään työelämäläheisyyden lisääntyminen, työssäoppimisen laajeneminen, digitalisaation kehitys sekä aikuisten ja nuorten koulutuksen entistä läheisempi yhteistyö, on luetelu Osekkin keskeiset opetussisältöhaasteet. Näihin haasteisiin liittyy oleellisesti yhä laskeva opiskelijayksikkörahoitus.

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen muutosprosessit jatkuvat tulevinakin vuosina; tämä koskee myös Oulun seudun koulutuskuntayhtymää ja sen hallinnoimaa Oulun seudun ammattiopistoa. Moniin muihin koulutuksenjärjestäjiin verrattuna Osekkin vahvuus eli opiskelijoiden määrä pysynee hyvällä tasolla. Yhteishaun muutos vuonna 2014 ja näyttötutkintoperusteisten opiskelijoiden määrän lisääntyminen oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa vaativat tarkkaa ennakoimista. Tämän vuoksi opiskelijamäärien arvioimiseen liittyy myös entistä suurempia taloudellisia riskejä, joita Osekkissa korostuneesti analysoidaan vuoden 2016 aikana.

Uudet opetussuunnitelmat ja siirtyminen osaamisperusteisen koulutukseen muokkaavat väistämättä opetusta. Välttämättä pedagogiset sisällöt eivät lähiopetuksessa ole suurimmassa myllerryksessä, mutta opiskelijoiden opintoaikojen eritahtisuus asettaa yhä suurempia haasteita etenkin opettajille, mutta myös muulle henkilöstölle. Jatkossa opiskeluiden ohjaus on entistä ratkaisevammassa osassa.

Kun pedagogiseen muutokseen lisätään työelämäläheisyyden lisääntyminen, työssäoppimisen laajeneminen, digitalisaation kehitys sekä aikuisten ja nuorten koulutuksen entistä läheisempi yhteistyö, on luetelu Osekkin keskeiset opetussisältöhaasteet. Näihin haasteisiin liittyy oleellisesti yhä laskeva opiskelijayksikkörahoitus. Vuoden 2016 aikana Osekkin valtionavut tippuvat noin 2,4 miljoonaa euroa ja seuraavana kahtena vuotena jopa 10 miljoonaa lisää. Noin suuret muutokset vaativat onnistunutta muutosjohtamista: organisaation yksikkörakenteita, kiinteistökantaa ja henkilöstöprosesseja on uudistettava.

Vuoden 2016 aikana Osekkin koko kiinteistökannasta valmistuu raportti, jonka avulla haetaan entisestään tehokkuutta kiinteistöjen käyttöön ja heikoimmista kiinteistöistä pyritään luopumaan. Kuntayhtymälle haetaan tuloja myös kiinteistökaupoilla. Kiinteistöjen käytön tehostamisella pystytään helpottamaan tiukkenevaa taloustilannetta ja olleellisesti parantamaan opiskelijoiden sekä henkilökunnan oppimis- ja työviihtyvyyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön keskeinen hallituskauden tavoite on ammatillisen koulutuksen reformi eli käytännössä toimintojen uudistus, johon edellä mainitut asiat jo liittyvät. Niiden lisäksi ylläpitäjäjärjestelmän kehittäminen on osa reformia. Ilmeistä on, että koulutuksenjärjestäjien määrä ennen kaikkea aikuiskoulutuksessa supistuu. Tähän viittaa rahoitusjärjestelmän ja ylläpito-oikeuksien tarkennus, jolloin aikuiskoulutus siirtyy luvanvaraiseksi.

Edellä mainitut muutokset vaativat Osekkin henkilöstöltä jo ennestään vahvan sitoutumisen lisäksi muutoksensietokykyä. Ainakin keskeisten arviointimittareiden perusteella olemme hyvässä valmiustilassa. Henkilöstön hyvät työolobarometritulokset, opiskelijoiden antama palaute opintojen järjestelyistä ja valtakunnallisen auditoinnin kiitettävät viestit sekä tasapainoinen talous helpottavat tulevan haltuunottamista.

Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Kommentointi

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.