OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Blogi / Nyt-blogi / Muutos tuo lisää mahdollisuuksia

Muutos tuo lisää mahdollisuuksia

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on vahvistanut asetuksen mittavasta ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistuksesta. Tulevaisuuden työelämä edellyttää nykyistä laaja-alaisempaa osaamista.

Tutkinnonrakenneuudistuksen tarkoitus on vahvistaa osaamista ja vastata nopeammin työelämän muutokseen ja työvoiman saatavuuteen. Tutkintorakenteen uudistus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaa ammatillisen koulutuksen reformia. Koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmä uudistetaan. Hallituksen esitys ammatillista koulutusta koskevaksi uudeksi laiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2017.

Maakuntauudistus ja siihen liittyvän uuden sosiaali- ja terveystoimen järjestämismallin lainsäädännön valmistelutyö etenee eduskunnassa. Toteutuessaan SOTE –uudistus vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutukseen monella tavalla. SOTE –palvelujen järjestäjätahot tulevat organisoitumaan uudelleen jolloin myös työssäoppimispaikat tulevat muuttumaan. Todennäköistä on myös se, että vastuita jaetaan uudelleen ja digitalisaatio muuttaa työnkuvia, jolloin tehtäviä katoaa ja uusia syntyy. Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan osaajia, joilla on valmiudet oppia jatkuvasti uutta, kehittyä ja uudistaa työtehtäviä. Tutkinnonuudistuksen ansiosta uusien ammattiin valmistuvien laaja-alaisista tutkinnoista on hyötyä ja osaaminen kantaa työelämän muutostilanteissakin. Koulutuksessa saadaan lähtökohdat elinikäiselle oppimiselle ja osaamista täydennetään yksilöllisten opintopolkujen avulla.

Koulutuksen ja työllistymisen kannalta edellä kerrotut uudistukset tuovat mahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan maakunta on väestöltään kasvava alue, mikä luo osaltaan tulevaisuudenuskoa siihen, että jatkossakin uusia työpaikkoja syntyy ja osaavaa työvoimaa tarvitaan.

Uutiskirjeessä pääset tutustumaan lääkealan perustutkinnon sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen (lähihoitaja) vammaistyön osaamisalan opintoihin joissa digitalisaatio, työelämäläheisyys ja valmiudet uuden oppimiseen näkyvät ja innostavat opiskelijoita sekä opettajia. Uutena koulutusmuotona esitellään alkutalvesta aloitettu lähiavustaja –koulutus, jossa on mahdollista opiskella valmiuksia sosiaali- ja terveysalan tehtäviin ja alan koulutukseen.


Teija Tolonen
Kontinkankaan yksikön yksikönjohtaja

Lue uutiskirje »

Nyt-blogi on ajankohtainen silmäys OSAOssa tai maailmalla pinnalla oleviin asioihin. Blogilla on vaihtuva kirjoittaja, joka on yleensä OSAOn henkilökunnan jäsen. Blogi päivittyy pari kertaa kuukaudessa.