OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Digitaalisuus ja työelämäläheisyys lääkealan perustutkinnon markkinoinnin ja somistuksen opinnoissa

Digitaalisuus ja työelämäläheisyys lääkealan perustutkinnon markkinoinnin ja somistuksen opinnoissa

Digitaalisuus ja työelämäläheisyys lääkealan perustutkinnon markkinoinnin ja somistuksen opinnoissa

Markkinointia ja somistusta opiskellaan tällä hetkellä lääkealalla uusin innostavin opetusmenetelmin. Opiskelu sisältää paljon käytännön läheisiä tehtäviä, työelämäläheisyyttä ja digitaalisuutta.

Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikössä opiskellaan lääkealan moniosaajiksi. Lääkealan perustutkinnosta valmistuneet lääketeknikot sijoittuvat ensisijaisesti apteekkien ja sairaala-apteekkien logistisiin ja tietoteknisiin tehtäviin. Uutena aluevaltauksena lääketeknikot ovat sijoittuneet työssäoppimaan ja työskentelemään annosjakeluyksikköön Ouluun. Opinnot antavat hyvät valmiudet myös lääkkeiden annosjakelun työtehtäviin. Oulussa lääkealan opiskelija voi valita osaamisalakseen apteekkityön tai sairaala-apteekkityön. Lääkealan perustutkinnossa kaikille pakollisia ammatillisia tutkinnonosia ovat lääkealalla toimiminen, tietotekniikan hallinta ja logistiikka. Valinnaisina tutkinnonosina Kontinkangas tarjoaa mm. markkinointia ja somistusta sekä lääkkeiden valmistusta.


Digitaalisuus

Digitaalisuutta on markkinoinnin ja somistuksen tutkinnonosan opinnoissa hyödynnetty käyttämällä opiskelualustana Microsoftin Class Notebook-luokkahuonetta. Tämä virtuaalinen luokkahuone toimii hyvin työskentelyssä, jossa tehdään paljon ryhmätöitä ja sovitaan yhteisistä asioista kuten esimerkiksi messujärjestelyistä. Erityisen hyödyllinen on luokkahuoneen ryhmätyötila, jossa kirjoitetut asiat ja liitetyt dokumentit ovat kaikkien ryhmän opettajien ja opiskelijoiden nähtävillä. Luokkahuoneessa opiskelijan omat kotitehtävät näkyvät vain opettajille. Digitaalisuus näkyy opiskelussa myös kannettavien tietokoneiden, iPadien sekä opiskelijoiden omien älypuhelimien hyödyntämisenä.

Työelämäläheisyys

Markkinoinnin ja somistuksen opintojen yhteydessä opiskelijat järjestävät Hyvän olon messut, joihin opiskelijat hankkivat itse yhteistyökumppaneita työelämästä. Yhteistyökumppanit ovat pääsääntöisesti lääketehtaiden tuote-esittelijöitä ja apteekkeja. Työelämäläheisyys näkyy opiskelussa myös apteekkivierailuina, joiden myötä opiskelijat ovat tutustuneet apteekkien markkinointiin, kampanjasuunnitteluun ja somistukseen.
Somistusta ja asiakaspalvelutilanteita on harjoiteltu oppilaitoksessa. Asiakaspalvelutilanteissa opiskelijat ovat itse valinneet tuoteryhmät, perehtyneet tuoteryhmään ja tämän pohjalta rakentaneet asiakaspalvelutilanteita. Asiakaspalvelutilanteet on videoitu. Opiskelijat ovat vuorotellen olleet asiakkaan, lääketeknikon ja kuvaajan roolissa. Opintojakso huipentuu Hyvän olon messujen järjestämiseen. Messuilla sovelletaan opintojakson aikana hankittuja taitoja.

teksti: Harri Pulkkinen

15 maaliskuuta 2017

Kommentointi