OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Koulutustarjonta laajenee - lähiesimieheksi OSAOsta

Koulutustarjonta laajenee - lähiesimieheksi OSAOsta

Koulutustarjonta laajenee - lähiesimieheksi OSAOsta

Oulun seudun ammattiopisto oli mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön työnjohtokoulutuskokeilussa vuosina 2009 - 2014. Kokeilussa oli mukana neljä alaa; kauppa, kone- ja metalli, logistiikka ja auto. OSAO oli mukana kahdella alalla; kaupan alalla sekä kone- ja metallialalla.

Kaupan alan koulutuskokeilun järjesti OSAOn liiketalouden yksikkö yhdessä oppisopimusyksikön kanssa. Kokeilun aikana koulutettiin neljä ryhmää; kaksi ryhmää kaupan alan työntekijöille ja kaksi ryhmää eri palvelualojen työntekijöille. Opiskelijat olivat sekä yksityisen että julkishallinnon sektorin työntekijöitä. Koulutuskokeilu onnistui todella hyvin ja sekä opiskelijat että työnantajat olivat tyytyväisiä koulutukseen ja siitä saatuun lähiesimiesosaamisen kehittämiseen.

Koulutuskokeilusta tutkinnoksi

Yhtenä koulutuskokeilun tarkoituksena oli saada tietoa siitä, minkälaista esimiestyön osaamista, koulutusta ja tutkintoa palvelualoille tarvitaan ja kokeilun tuloksena syntyi uutena tutkintona lähiesimiestyön ammattitutkinto. Uusi tutkinto on rakennettu pitäen silmällä tulevaisuuden lähiesimiestarvetta, työnjohdollisen osaamisen tarvetta sekä alati muuttuvaa työelämää.

Tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa valmiuksia toimia lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä. Koulutus kehittää osaamista esimiestyöhön, päivittäiseen vuorovaikutukseen, työssä ohjaamiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työyhteisön kehittämiseen. Tutkinto on väylä esimiestyölle alasta riippumatta.

Tutkinnon suorittaneella on

  • Osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä
  • Osaamista perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin
  • Hyvät viestinnälliset valmiudet
  • Osaamista kehittää työryhmänsä toimintaa
  • Perustiedot esimiestyöstä ja johtamisesta

Tutkinto sopii erinomaisesti erilaisissa päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville henkilöille, jotka johtavat työryhmää, tiimiä tai yksikköä tai aloitteleville esimiehille, työryhmävastaaville, työryhmän vetäjille, tiimivastaaville tai osastovastaaville. Koulutus antaa taitoja työn tekemisen johtamiseen ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen. Olennaista on, että henkilö työryhmän jäsenenä suunnittelee, ohjaa, seuraa ja arvioi työryhmänsä toimintaa.

Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia ja tutkintoa voidaan pitää alalle tulo - tutkintona esimiestyöhön ja johtamiseen.

Tutkinnon suorittajalla tulisi olla sellainen työpaikka ja työtehtävät, jotka mahdollistavat tutkinnon osien suorittamisen ja osaamisen osoittamisen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkaa tammikuussa 2016 ja kestää noin 1,5 vuotta. Koulutusta on mahdollista toteuttaa myös työpaikka- ja yrityskohtaisesti, jolloin lähipäivät, aikataulut ja sisällöt voidaan räätälöidä työpaikan tarpeisiin.

Lisätietoja: aikuiskoulutuspäällikkö Jaana Hilli, jaana.hilli@osao.fi tai p. 050 516 9166.

Tutustu tutkintoon »

teksti: Jaana Hilli
kuva: Timo Heikkala

19 lokakuuta 2015

Tunnisteet: #aikuiskoulutus, #esimies, #koulutuskokeilu, #liiketalous, #lähiesimies, #oppisopimus, #tiiminvetäjä,