OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Lähihoitaja vammaisen ihmisen elämän tukijana

Lähihoitaja vammaisen ihmisen elämän tukijana

Lähihoitaja vammaisen ihmisen elämän tukijana

"Vammaistyössä on tärkeintä ihmisten erilaisuus, suvaitsevaisuus, yksilöinti ja vuorovaikutus. Jatkuva lääketieteen, teknologian ja apuvälineiden kehitys on mielenkiintoista", kertoo lähihoitajaopiskelija Maija Bisi. Caritas Celesta Härkälinnan asukas Heikki Haapalainen käyttää iPadia kommunikoinnin välineenä.

OSAOn Kontinkankaan yksikössä yksi lähihoitajaopintojen suuntautumisvaihtoehdoista on vammaistyö. Suuntautuminen eli osaamisala valitaan nuorten koulutuksessa kahden vuoden perusopintojen jälkeen. Aikuisopiskelijat valitaan suoraan osaamisalalle, niin vammaistyössäkin.

Vammaisten ihmisten asema yhteiskunnassa on muuttunut. He ovat aiempaa tasa-arvoisempia ja myös laki velvoittaa luomaan vammaiselle henkilölle hänen omien tarpeidensa mukaiset mahdollisuudet osallistua elämään yhteiskunnassa tasa-arvoisesti muiden kanssa.

Vammaisten asuminen on järjestetty yksilöllisen tuen tarpeiden pohjalta. Ihminen itse on keskiössä ja hän päättää omien voimavarojensa mukaan mahdollisimman paljon omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Itsemääräämisoikeus on kaikkien kansalaisoikeus, jonka vuoksi vammaisen henkilön oma tahto selvitetään erilaisten menetelmien kautta. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ovat tärkeä työkalu vammaistyössä. Puhumattomalle ihmiselle pyritään löytämään korvaava kommunikaatio esimerkiksi viittomat tai kuvien käyttö. Tärkeitä kommunikaatiomenetelmiä opetellaan myös vammaistyön opinnoissa.

Tekniikka on tuonut uusia mahdollisuuksia kommunikaatioon. Digitalisaation myötä erilaisten puhetta tukevien menetelmien käyttö on entistä nopeampaa ja reaaliaikaisempaa. Erilaiset kommunikaattorit, tietokoneohjelmat ja laitteet antavat uusia ulottuvuuksia vammaisten itsenäiseen päätöksentekoon ja lisäävät osallistumismahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla.

Vammaistyöhön suuntautuvalla lähihoitajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja tilanteen lukutaito. Hoitaja huomioi ihmisen yksilönä, osaa ohjata ja hoitaa häntä yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Vammaistyön lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemus on perustana hyvälle työskentelylle sekä ammattietiikalle. Vammaistyötä tehdään moniammatillisessa verkostossa, tiiviissä yhteistyössä vammaisen läheisten ja ammattilaisten kanssa.

Vammaistyön lähihoitaja -koulutus sisältää työssäoppimista ja koulutuksen aikana tehdään ammattiosaamisen näyttö tai tutkintotilaisuus aidossa työympäristössä, kuten esimerkiksi vammaisten asumisyksikössä. Nykyään korostuu asuminen omassa asunnossa, jonne vammaiselle ihmiselle räätälöidään yksilöllinen tuki. Vammaistyöhön suuntautuneet lähihoitajat työllistyvät usein asumisyksiköihin, sillä lähihoitajakoulutuksessa saadaan paljon osaamista hoitamiseen ja lääkehoitoon. Vammaistyöhön suuntautuneet lähihoitajat työllistyvät hyvin koulutuksen jälkeen.

teksti: Kirsi Törmänen
kuva: Jouni Ylisuutari

15 maaliskuuta 2017

Kommentointi