OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Omalle reitille valmentavan koulutuksen avulla

Omalle reitille valmentavan koulutuksen avulla

Omalle reitille valmentavan koulutuksen avulla

Vilmalle VALMA on ollut siirtymävaihe lukiosta ammatilliseen koulutukseen.

OSAOn Kontinkankaan ja Pudasjärven yksiköissä järjestetään nyt toista lukuvuotta ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa (VALMA) – koulutusta. Koulutuksessa on Kontinkankaalla toiminut yhdeksän ryhmää ja Pudasjärvellä yksi ryhmä.

Kokonaisopiskelijamäärä on ollut VALMA-koulutuksessa noin 180 opiskelijaa ja jokainen on oman yksilöllisen opintosuunnitelmansa mukaan valmentautunut jatko-opintoihin. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on peruskoulun päättäneet nuoret, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. Erityisestä syystä VALMA-koulutukseen voidaan valita myös tutkinnon jo suorittanut, jos valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi perusteltua.

VALMA-koulutuksessa opiskelijat ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia ja jokainen saa valmennusta ammatilliseen koulutukseen sekä sopivan alan löytymiseen yksilöllisen tarpeen mukaan. Tässä seuraavassa opiskelijat avaavat Valman merkitystä omalla polullaan:

Lisäaikaa itselle sopivan ammattialan pohdintaan ja kasvun vuosi

Peruskoulun jälkeen Tytti oli päättänyt lähteä lukioon. Kesän aikana päätös kuitenkin jäi, eikä lukiopaikan hylkäämisen jälkeen opiskelupaikkaa ollutkaan ja Tytti lähetti hakemuksen Valmaan. Aluksi Valman aloitus jännitti kovasti, koska ei tuntenut ketään entuudestaan. Uusia kavereita kuitenkin löytyi ja hän on saanut varmuutta esiintymiseen sekä omien arkiasioiden hoitamiseen. Tytti on myös korottanut peruskoulun englannin arvosanaa. VALMA-koulutuksen aikana hän on rauhassa saanut miettiä omia vahvuuksiaan ja millä aloilla niitä voisi hyödyntää. Eri alojen koulutuskokeilut ovat olleet hyödyllisiä. Tytti on voinut sulkea pois jonkin alan ja toinen taas on alkanut kiinnostaa enemmän. Jatkosuunnitelmana Tytillä on aloittaa syksyllä ykköstoiveena liiketalouden alan opinnot.

Siirtymävaihe lukiosta ammatilliseen koulutukseen

Vilma oli miettinyt lähihoitaja-koulutusta itselleen sopivana vaihtoehtona jo peruskoulun aikana. Vilma seurasi vierestä, kun luokkakaverit jo tiesivät varmasti oman jatkosuunnitelmansa tehdessään hakuja yhteishaussa. Vilma hakeutui kuitenkin lukioon, koska peruskoulussa näin suositeltiin. Myös Vilman vanhemmat olivat lukion kannalla, joten Vilma aloitti opinnot syksyllä omassa lähilukiossaan. Lukiossa opiskelu tuntui kuitenkin liian teoreettiselta, eikä Vilma halunnut siellä jatkaa. Syksyllä ei ollut enää mahdollista siirtyä lähihoitaja-koulutukseen, joten Vilma hakeutui Valmaan. Muutaman kuukauden odottelun jälkeen hän aloitti opiskelun tammikuun ryhmässä. Kevään aikana hän on suorittanut Valman opintojen lisäksi sekä yhteisiä tutkinnon osia että sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osia lähihoitajaryhmän mukana. Huhti-toukokuussa on työssäoppimisjakso päiväkodissa ja se sisältää myös ammattiosaamisen näytön. Ammatilliset opinnot ovat tuntuneet Vilmasta nyt omalta jutulta ja hän on viihtynyt hyvin. Yhteishaussa Vilman ykköstoiveena oli ensihoidon opinnot ja lisäksi hänen tavoitteenaan on suorittaa kaksoistutkinto.

Ella on uutta suuntaa hakemassa

Ella-Marie haki peruskoulun jälkeen keväällä 2015 opiskelemaan lähihoitajaksi. Hän on opiskellut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa kohta kaksi vuotta ja oli samalla pohtinut, oliko ala sittenkään hänelle se sopivin. Periksi antamattomana Ella ei kuitenkaan halunnut heti luovuttaa vaan mietti asiaa pitkään. Ryhmänohjaajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan Ella päätti siirtyä keväällä 2017 Valma-koulutukseen.
Valman aikana Ella on tutustunut nuoriso-ja vapaa-ajanohjaajan työhön ollessaan työharjoittelussa nuorisotalolla. Lasten ja nuorten ohjaaminen on tuntunut Ellasta heti enemmän omalta kuin lähihoitajan tekemä perustason hoitotyö. Nuorisotyön opinnot kiinnostavat, mutta Ella on myös miettinyt kauneudenhoitoalaa itselleen sopivana vaihtoehtona. Seuraavana syksynä Ella jatkaa ammatinvalinnan pohdintaa Valmassa, jos sopivaa opiskelupaikkaa ei sitä ennen löydy. Ellan mielestä Valma on hyvä vaihtoehto kaikille niille, jotka vielä miettivät itselleen sopivaa alaa eikä tarvinnut jäädä kotiin keskeyttäessään tutkinnon opinnot. Työssäoppimiseen valmentautumisen lisäksi Ella opiskelee myös tutkintoon kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia (matematiikkaa, äidinkieltä yms.) sekä käy tutustumassa itseään kiinnostavien alojen opiskeluun käytännössä.

Thuyn kielitaito on karttunut ja oma suunta on vahvistunut

Thuy on muuttanut Suomeen Vietnamista kaksi vuotta sitten. Kotimaassaan hän on tehnyt kosmetologin töitä noin 11 vuotta. Suomessa hän on opiskellut OAKK:ssa suomen kieltä ja aloitti Valman opiskelut tammikuussa 2017. Hänen henkilökohtaisessa suunnitelmassa koulutuksen sisällöt ovat olleet suomen kielen, matematiikan, englannin, fysiikan ja tietotekniikan opiskelua. Kevääksi on suunniteltu koulutukseen tutustumista ja työharjoittelua.
Thuy on kiinnostunut kauneudenhoitoalasta ja hänen tavoitteenaan on päästä opiskelemaan kosmetologiksi. Thuy on kokenut Valman erittäin hyödylliseksi, koska on saanut valmennusta suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen ja opiskeluvalmiuksia. Koulussa suomen kielen puhuminen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa on auttanut kovasti kielitaidon kehittymisessä.

Järjestystä elämään ja arki haltuun

- Unirytmi oli niin sekaisin ja yöt menivät aina tietokoneella istuen. Koko päivä saattoi mennä nukkuessa ja iltapäivällä herätessä silti väsytti.
Näin kertoo 20-vuotias Eevi, joka aloitti Valma-koulutuksen syksyllä 2016. Elämässä ei tuntunut olevan minkäänlaista suuntaa eikä rotia, opiskelupaikkaa ei ollut eikä kotoa tullut sitten lähdettyä minnekään. Eevi kävi tutustumassa ensin Valmaan nuorisotyöntekijän kanssa ja päätti hakea ryhmään. Valma-koulutuksen tärkein anti hänelle on ollut opastus ja valmennus oman arkiasioiden hoitamiseen sekä säännöllinen rytmi päiviin. Arjentaitojen ja hyvinvoinnin vahvistamisen opintojakso on ollut hänen lukujärjestyksessään pääosassa, mutta myös ammatinvalinnan ohjaus on ollut hyödyllistä. Eevi on nyt hakeutunut yhteishaussa opiskelemaan kokiksi.

Seuraavat Valma-ryhmät aloittavat elokuussa 2017. Hakuaika koulutukseen on 23.5. - 25.7.2017.

Voit käydä tallentamassa hakemuksen sivulla: www.opintopolku.fi. Varsinaisia pääsykokeita ei ole, mutta kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Maahanmuuttajataustaiselta hakijalta varmistetaan riittävä Suomen kielitaito (taso A2.2) kielikokeella tai hakijan esittämällä todistuksella.

Teksti: Lea Perhomaa
Kuvat: Jouni Ylisuutari

9 toukokuuta 2017

Kommentointi