OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Opiskelijat tutustuivat Norjan ja Ruotsin työmahdollisuuksiin

Opiskelijat tutustuivat Norjan ja Ruotsin työmahdollisuuksiin

Opiskelijat tutustuivat Norjan ja Ruotsin työmahdollisuuksiin

Paikallisen työvoiman riittävyys on Norjassa suuri huolenaihe, ja näin ollen työvoimaperäinen maahanmuutto nähdään siellä välttämättömäksi.

Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikön viisi opiskelijaa olivat mukana opintomatkalla Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa. Matkan aikana tutustuttiin eri oppilaitosten toimintaan sekä kaivosalan työ- ja harjoittelumahdollisuuksiin.

Lokakuun alkupuolella toteutuneella opintomatkalla Oulun seudun ammattiopiston 30 eri alan opiskelijaa, pääsääntöisesti 1. ja 2. vuosikursseilta, tekivät opintomatkan Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin.

Matkan aikana vierailimme Norjassa Harstadissa ja Narvikissa sekä Ruotsissa Kiirunassa. Tutustuimme opistotason koulutukseen sekä useiden oppisopimusopiskelijoiden työpaikkoihin. Paikallisen työvoiman riittävyys on Norjassa suuri huolenaihe, ja näin ollen työvoimaperäinen maahanmuutto nähdään siellä välttämättömäksi.

Norjassa ammatillinen koulutus toteutetaan yleensä 2 + 2 –mallilla, jossa kaksi vuotta käydään ensiksi koulua (yleiset aineet ja ammattiaineet) ja toiset kaksi vuotta ollaan oppisopimuksella alan työtehtävissä. Tutkintotodistus myönnetään vasta oppisopimuskoulutuksen jälkeen opiskelijan suoritettua loppukokeet. Ammatillinen koulutus tulee suorittaa ennen 25-ikävuotta.

Ruotsin Kiirunassa oli esittely Pohjois-Ruotsin työtilanteesta helpolla ruotsin kielellä ja meänkielellä. Esitelmä käsitteli eritoten kaivosalan työtilannetta. Kaivosalalla ruotsin kielen taito on välttämätön turvallisuusasioiden takia. Alueella on toisaalta pulaa sairaanhoitajista, lähihoitajista, lastentarhan työntekijöistä ja suomen kielen opettajista, jotka osaisivat ruotsin lisäksi suomea. Alueella tarvitaan myös muun muassa matkailualan työntekijöitä, jotka hallitsevat ruotsin lisäksi suomen ja englannin.

Henkilökunnasta matkalla olivat rehtorin, kv-työryhmän puheenjohtajan ja vs. kv-koordinaattorin lisäksi neljä eri alan opettajaa. Taivalkosken yksiköstä mukana olivat kaksi kaivosalan ja kolme metsäalan opiskelijaa sekä heitä ohjannut opettaja. Matkan tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto, jonka kanssa voimme jatkossa toteuttaa kv-hankkeita ja jonka kautta voidaan lähettää opiskelijoita työssäoppimaan.

teksti: Teija Tolonen
kuva: Pekka Lammassaari

16 joulukuuta 2014

Kommentointi