OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Oppisopimuskoulutuksen kuulumisia ja uudistamista

Oppisopimuskoulutuksen kuulumisia ja uudistamista

Oppisopimuskoulutuksen kuulumisia ja uudistamista

Lähtökohtana yhteistyötä työpaikkojen kanssa

Oulun seudun ammattiopiston Oppisopimusyksikkö palvelee työnantajia ja yrittäjiä tarjoamalla räätälöityjä oppisopimusratkaisuja. Tavoitteena on palvella työnantajia kokonaisvaltaisesti ja tukea heitä muutostilanteissa löytämään parhaiten yritykseen soveltuvia koulutusratkaisuja.

Vierailin toukokuun alussa tutustumassa oppisopimusjärjestelmään Itävallassa. Merkille pantavaa oli työantajien sitoutuminen koulutustyönantajina toimimiseen. Oppisopimuksen avulla saatu osaamista arvostettiin ja hyvistä opiskelijoista lähes kilpailtiin yritysten välillä. Yritykselle oli meriittiä onnistuneiden oppisopimusten toteuttaminen. Kun Suomessa tällä hetkellä pohditaan ammatillisen koulutuksen ja myös oppisopimuskoulutuksen uudistamista reformin hengessä, on syytä muistaa, ettei toteutusmallien kopiointi ole mahdollista. Uudistukset on tärkeää toteuttaa tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa. Tiivistääksemme yhteistyötä työpaikkojen kanssa, olemme käynnistäneet kehittämistoimia, joilla pyrimme edistämään tiedottamista ja laajentamaan palvelutarjontaa.

Kohti työnantajalähtöistä tiedottamista

OSAOn Oppisopimusyksikössä tehostetaan oppisopimuskoulutuksesta tiedottamisista erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. Eri kanavista koostetaan saumaton ja toisiaan tukeva kokonaisuus.

Toivomme, että työnantajat käyttäisivät hyödykseen oppisopimuskoulutuksen monipuolisia mahdollisuuksia uuden työvoiman rekrytointiin ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, joka sopii erilaisiin tilanteisiin. Pyrimme vastaamaan oppisopimuskoulutuksella alueen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan muuttuviin koulutustarpeisiin nopeasti ja joustavasti.

Osaamistarpeiden kartoittaminen kevyellä mallilla

Oppisopimusyksikkö tarjoaa osaamistarvekartoituspalveluita erityisesti pienille yrityksille ja haja-asutusalueiden työnantajille. Tarkoituksena on tehdä kartoituksia myös työllistäville ja sellaisille kapea-alaisille työpaikoille, joissa oppisopimustyöpaikkoja löytyisi vaikkapa nuorille.

Työpaikoilla osaamistarpeiden kartoittamiseen kokeillaan kevyttä työnantajille kohdennettua kyselyä, jonka avulla osaamistarpeisiin pureutuminen mahdollistuu kuitenkin systemaattisesti. Toiveena on madaltaa työnantajien kynnystä osallistua kartoitukseen. Keskustellen arvioidaan yrityksen henkilöstöltä edellytettävä osaaminen ja se, millaisia akuutteja osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksessä on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Lähitulevaisuuden muutostilanteita voivat olla myös henkilöstön eläköityminen, toimialan muutos ja kehitys, asiakkaiden muuttuneet tarpeet ja yrityksen kasvutavoitteet. Lisäksi pohditaan sitä, onko tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä ja miten voitaisiin kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

Kartoituksen avulla on mahdollista käsitellä sellaisia osaamisen teemoja, joista ei tule muutoin välttämättä keskustelua työnantajakäyntien yhteydessä. Tavoitteena on myös löytää uusia, etenkin nuorille soveltuvia oppisopimustyöpaikkoja sekä tiedottaa erilaisista oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista.

Virpi Spangar, yksikönjohtaja, OSAO/ Oppisopimusyksikkö

21 kesäkuuta 2016