OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Osaaminen vahvistuu vanhustyön erikoisammattitutkinnossa

Osaaminen vahvistuu vanhustyön erikoisammattitutkinnossa

Osaaminen vahvistuu vanhustyön erikoisammattitutkinnossa

Vanhustyön erikoisammattitutkintokoulutus sekä Muistihoitajakoulutus käynnistyvät tänä keväänä.

Koulutus on toteutettu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähipäiviä on 1-2 kuukautta kohden ja opinnoissa hyödynnetään verkko-opintoja. Oppimistehtävät liittyvät oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalalla. Koulutukseen osallistuvat ammattilaiset jakavat hyviä käytänteitä ja kokemuksia keskenään.

Tässä koulutuksessa oma osaaminen vahvistuu, oman työn arvostaminen lisääntyy ja siten se edistää myös työhyvinvointia. Koulutus mahdollistaa näkökulmien laajentamista vanhustyöstä sekä lisää verkostoitumista eri työyhteisöjen kanssa. Koulutus antaa valmiuden näyttötutkinnon suorittamiseen. Kouluttajina toimivat työelämän ja oppilaitoksen asiantuntijat.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaisen tutkinnon osia ovat:

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  • Yrittäjä toimiminen vanhustyössä ja Kuolevan ihmisen hoitaminen

Koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia vanhustyön teemoja. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa saattohoitosuosituksissa 2010 on otettu kantaa, miten saattohoitoa tulee kehittää ja toteuttaa Suomessa. Hyvä saattohoito edellyttää hoitohenkilöstön osaamista sekä työhyvinvointia. Keväällä 2014 toteutettiin Kuolevan ihmisen hoitaminen vanhustyössä- koulutus. Tähän koulutukseen osallistujat kehittivät omaa ammattitaitoaan kuolevan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoidossa ja siten myös edistivät omien työyhteisöjensä toimintaa kuolevan ihmisen hoitamisessa.

Lue lisää vanhustyön erikoisammattitutkinnosta »

Oulun Seudun Muistiyhdistys mukana Muistihoitaja – koulutuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Kansallisen muistiohjelman 2012–2020. Työryhmä linjasi kansallisen ohjelman tavoitteeksi rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi neljän kivijalan varaan:

1. Aivoterveyden edistäminen
2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen
3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin
4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

Muistihoitajakoulutus toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita ja keväällä 2015 alkaa viides muistihoitajakoulutus.

Muistiyhdistyksen tehtävänä on tukea muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään kaikissa sairauden vaiheissa järjestölähtöisesti. Tekemämme työ tukee omalta osaltaan julkisen sektorin palveluja. Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on tarjota osallisuuden mahdollisuuksia muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Painopiste on vertaisuudessa. Yhdistyksellä on erilaisia vertaisryhmiä niin sairastuneille muistikuntoutujille että heidän omaisilleen ja läheisilleen. Tarjolla on esimerkiksi keskustelua, musiikkia, liikuntaa ja virkistystä. Suosittuja ovat myös vertais- ja virkistyskurssit sekä lomat. Teemme myös retkiä, käymme teatterissa tai elokuvissa. Erilaiset juhlat ja tapahtumat ovat osa toimintaamme. Mukana toiminnassa on vapaaehtoisia ja toivotamme aina uudet vapaaehtoiset tervetulleeksi mukaan joukkoomme.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään siten, että saadaan muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä ääni kuuluviin. Tätä työtä ei voi tehdä yksin vaan yhteistyössä. Yksi yhteisen kehittämisen tulos on ollut yhteistyö OSAOn Kontinkankaan yksikön kanssa. Yhteistyön tuloksena on kehitetty ja järjestetty Muistihoitaja – koulutusta Oulussa. Tämä koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia ammatillisia valmiuksia tehdä arvokasta ja antoisaa työtä muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa.

Muistihoitajakoulutus toteutetaan 18.3.-14.10.2015 välisenä aikana sisältäen 6 lähiopetuspäivää. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 27.2.2015.

Kirjoittajat ovat vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintovastaava, lehtori Marja Niemi OSAOsta ja terveydenhoitaja, YTM Maarit Lampela Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi –asiantuntija- ja tukikeskuksesta

25 helmikuuta 2015

Tunnisteet: aikuiskoulutus, muistihoitaja, Vanhustyö,

Kommentointi