OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Perhepäivähoitajaksi voi opiskella myös etänä

Perhepäivähoitajaksi voi opiskella myös etänä

Perhepäivähoitajaksi voi opiskella myös etänä

Koulutuksen aikana opetellaan käyttämään varhaiskasvatuksen osaamista arjen hoito-, kasvatus- ja opetustilanteissa sekä toimimaan yhteistyössä lasten ja perheiden kanssa.

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä, jossa korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys. Perhepäivähoitaja hoitaa alle kouluikäisiä lapsia omassa kodissaan, lapsen omassa kodissa, ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa tai useamman perheen lapsia hoitorenkaassa perheiden kodeissa.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on suositeltava tutkinto, mikäli aikoo toimia perhepäivähoitajana. Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon uudet perusteet tulivat voimaan 1.8 2013. Tutkinto koostuu viidestä tutkinnon osasta, joista neljä on pakollisia ja yksi valinnainen. Kaikista tutkinnon osista tulee suorittaa tutkintotilaisuus.

Lähiopetusta kaksi iltaa viikossa
Meillä Kontinkankaalla järjestetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa monimuotokoulutuksena, mikä tarkoittaa, että lähiopetusta järjestetään iltaisin kahtena iltana viikossa. Noin kerran kuukaudessa lähiopetusta on myös lauantaisin. Tutkinto on mahdollista suorittaa siis myös työn ohessa.
Perhepäivähoitajan ammattitutkintoa voi opiskella myös etäopetuksena esimerkiksi Skypen tai ACP:n kautta. Etäopetusta on toteutettu jo perhepäivähoitajan ammattitutkintoa opiskelleiden ryhmien kanssa, jolloin opiskelijat ovat opiskelleet verkon välityksellä esimerkiksi Taivalkoskelta ja Kuusamosta käsin. Tämä järjestely on siten mahdollistanut opinnot myös kauempaa, kun opiskelijoiden ei ole tarvinnut lähteä arki-iltoina ajamaan pitkiä matkoja. Joillakin harjoitustunneilla lauantaisin on kuitenkin pitänyt käydä täällä Oulussa. Työssäoppimisen ja tutkintotilaisuudet voi suorittaa joko omassa työssä perhepäivähoitajana tai toisen perhepäivähoitajan luona, ryhmäperhepäiväkodissa tai päiväkodissa omalla kotipaikkakunnalla.

Työ on itsenäistä ja vastuullista
Perhepäivähoitaja voi työskennellä joko kunnan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hänellä voi olla hoidossa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Perhepäivähoitajan työ on itsenäistä ja vastuullista ja häneltä edellytetään pitkäjännitteisyyttä, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Perhepäivähoitaja huolehtii hoitopäivän aikana lasten varhaiskasvatuksesta, ravinnosta, levosta, liikunnasta ja päivärytmistä turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Perhepäivähoitaja voi työskennellä terveiden ja tukea tarvitsevien lasten kanssa ja monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa. Perhepäivähoitajalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn mutta myös kykyä toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sekä perheiden että muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hae koulutukseen OSAOn aikuiskoulutuskalenterin kautta»

kirjoittaja: vs. aikuiskoulutuspäällikkö Anna-Maija Lawson

27 lokakuuta 2014

Tunnisteet: hoitaja, perhe,

Kommentointi