OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto uudistuu

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto uudistuu

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto uudistuu

Tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja ja työskentelyä sosiaali- ja terveysalalla.

Kontinkankaan yksikössä on järjestetty psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintokoulutusta vuodesta 2004 lähtien. Vuodesta 2004 lähtien koko tutkinnon suorittaneita on 93 ja osatutkinnon suorittanutta 8. Tutkinto on oivallinen tapa hankkia psykiatrista osaamista lähihoitajan, sairaanhoitajan ja sosionomin työhön esimerkiksi perusterveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdetyössä, lastensuojelussa, vanhustyössä ja kehitysvamma-alalla.

Tutkinnon perusteita uudistetaan parhaillaan. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan vuoden 2016 alusta ja ne vastaavat vielä enemmän tämän päivän mielenterveys- ja päihdetyön haasteisiin. Kontinkankaan yksikön tutkintovastaavana toimii lehtori Maaret Kauhanen, joka on psykiatrisen hoidon tutkintotoimikunnan puheenjohtaja. Maaret on myös mukana tutkinnon perusteita uudistavassa työryhmässä.

Tutkintoon valmistava koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on ollut 2-3 päivää kuukaudessa 1,5 vuoden ajalla. Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Seuraava tutkintoon johtava koulutus pyritään aloittamaan tammikuussa 2016.

Pirjo Korkala ja Outi Nehvonen ovat suorittaneet Kontinkaan yksikössä psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon. Alla heidän näkemyksensä tutkinnon suorittamisen merkityksestä omalle työlle.


Pirjo Korkala:
Vierivä kivi ei sammaloidu

Työskentelen vaativan lastensuojelun laitoshoidon esimiehenä. Asiakkaamme ovat huostaanotettuja lapsia, jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea mm. koulunkäyntiin ja psyykkiseen tilanteeseensa. Enenevässä määrin päihteiden käyttö ja sen tuomat ongelmat näyttäytyvät työssäni ja vaativat erityisosaamista.

Koulutustaustaltani olen lähihoitaja, sosionomi-diakoni (AMK). Olen myös suorittanut työn ohessa johtamisen ja perhetyön opintoja.

Motivaationi opiskella psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa lähti työelämän sekä henkilökohtaisen osaamiseni tarpeista. Koulutuksen kautta osaamiseni psykiatrian ja päihdetyön osalta kehittyi paljon. Monimuoto-opinnot sopivat minulle hyvin, sillä en olisi pystynyt siirtymään kokopäiväopiskelijaksi. Tietopuoliset opinnot 2-3 kertaa kuukaudessa olivat mielenkiintoisia. Opintojen rakenne oli erittäin selkeä ja opintokokonaisuudet hyvin rakennettu verkko-opintoihin. Kouluttajien laadukas opetus ja opintokäynnit tukivat osaamiseni kehittymistä. Erityisen tärkeäksi koin koulutuksen työelämälähtöisyyden, jonka kautta pääsin tutustumaan erilaisiin työympäristöihin ja työskentelytapoihin.


Outi Nehvonen: Mitä valmiuksia psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto minulle antoi

Valmistuin lähihoitajaksi (mielenterveys- ja päihdetyö) joulukuussa 2003 ja tammikuussa 2004 aloitin työt Torpankartanossa, Haukiputaan Palvelukodilla. Vuosien varrella Torpankartanoon tuli yhä nuorempia mielenterveyskuntoutujia. Tämä toi haasteita kuntoutustyöhön ja lisäsi tarvetta saada tietoa nuorten uusista kuntoutumisen keinoista.

Työnantajan ja työryhmän kannustuksella lähdin opiskelemaan psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa syventääkseni lähihoitajan opintojani ja hakemaan lisää tietoa Torpankartanon palvelujen kehittämistä ajatellen. Opiskelun tavoitteenani oli mm. saada lisätietoa ja valmiuksia kohdata nuorempia kuntoutujia sekä löytää keinoja vastata heidän tarpeisiinsa paremmin.

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon kehittämistyönä syntyi Torpankartanolle uudet tuotteet: tukiasuminen ja asumisvalmennus, jo olemassa olevan palveluasumisen rinnalle. Vahvana tukena kehittämistyössä olivat työryhmän lisäksi koulun opettajat ja opiskelijatoverit. Suunnittelin kehittämistyön tarkasti ja motivoin työryhmän mukaan kehittämistyöhön. Väliarviointeja oli koululla ja sieltä saaman palautteen perusteella kehitystyötä jatkettiin. Kehittämistyön mukana tuleva vastuu oli jännittävää ja antoisaa. Kehittämistyö oli mukaansa tempaavaa ja vahvisti työyhteisöä. Koin, että yhteistyössä on voimaa.

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto todistuksen sain marraskuussa 2010. Opiskelun myötä kokonaisvaltainen näkemys kuntoutujien kohtaamisessa laajentui ja useamman vuoden työkokemus ja opiskelusta saatu teoriatieto vahvistuivat. Torpankartano sai uutena palveluna tukiasumisen ja asumisvalmennuksen tuotteet ja palvelut tuotteistettiin. Näin saimme keinoja työskennellä myös nuorempien kuntoutujien kanssa. Nyt tukiasuminen on laajentunut ja tuotetta on kehitetty tarpeiden mukaisesti.

Voit käydä tutustumassa Torpankartanoon osoitteessa www.torpankartano.fi

25 helmikuuta 2015

Tunnisteet: aikuiskoulutus, psykiatrinen,

Kommentointi