OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Sahojen automaatio-osaajille on kysyntää

Sahojen automaatio-osaajille on kysyntää

Sahojen automaatio-osaajille on kysyntää

Prosessinhoitajiksi opiskelevat Ville Lehto ja Teemu Pesälä tarkistavat, että pöydän jaloista tuli oikean mittaiset.

Suurin syy lisääntyneeseen työvoimatarpeeseen metsä- ja sahateollisuudessa on työntekijöiden eläköityminen. Kevään yhteishaussa sahateollisuuden prosessinhoitajakoulutukseen Pudasjärvelle otetaan 12 opiskelijaa.

Prosessinhoitajan opinnoissa opetellaan puun sahausta ja jatkojalostusta kuten höyläystä ja hirrentuotantoa. Pudasjärven yksikkö on saamassa kevään aikana uuden automatisointilinjan ja kuivaamon. ”Painotamme opintoja jatkossa enemmän automatisointiin ja ennaltaehkäisevään kunnossapitoon. Automaatio-osaajille on kysyntää”, koulutusjohtaja Keijo Kaukko tietää. Automaatio-osaamisen vahvistamiseksi prosessinhoitajan koulutukseen on lisätty osia sähköasentajan opinnoista.

Pudasjärven yksikössä opiskelee prosessinhoitajaksi tällä hetkellä reilut 30 henkilöä päiväopintoina sekä 4 oppisopimuksella. Aikuisille, esimerkiksi alan vaihtajille, on tarjolla näyttötutkintomahdollisuus.

Työssäoppimisesta työllistyy

Sahateollisuus tarjoaa monipuolisia työtehtäviä: ”Henkilö voi valmistuttuaan työskennellä sahalla, talotehtaalla, puun jatkojalostuksessa tai vaikka kalustefirmassa”, Kaukko kertoo. Nuorille ei ole sahateollisuuden prosessinhoitajakoulusta tarjolla muualla kuin Pudasjärvellä. ”Meidän opiskelijat tulevat pääsääntöisesti tästä lähiseudulta, Oulusta ja Ranualta”, sanoo Kaukko. Yksiköllä on tarjolla asuntolapaikka sitä tarvitseville.

Koulu tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten Pölkyn ja Kontiotuotteen kanssa. Työssäoppiminen on opiskelijoille hyvä väylä työllistyä. Työnantajien toiveet työntekijöistä ovat aika maltillisia: ”Työturvallisuusasiat pitää hallita, kyettävä itsenäiseen työskentelyyn sekä alan perusosaaminen on syytä osata. Kaikki muu on plussaa”, sanoo itsekin sahateollisuudessa työskennellyt Kaukko.

Prosessiteollisuudessa aika on rahaa

Kaikille teknisillä aloilla pitää hallita työelämän pelisäännöt, arjen hallinta. Myös matikkaa ja tietotekniikkaa tarvitaan. Jos mielii sahateollisuuden jatko-opintoihin, sopiva koulutus on esimerkiksi tuotantotalouden insinöörin opinnot ammattikorkeakoulussa.

Sahateollisuus sopii niin pojille kuin tytöille. Prosessinhoitajan työssä pitää olla tarkkaavainen ja nopea. ”Jos prosessissa tulee eteen ongelma, aika on rahaa. Pitää nopeasti pystyä tekemään johtopäätös, pystyykö hoitamaan vian itse vai kutsuuko paremman asiantuntijan paikalle”, Kaukko summaa.

OSAOn Pudasjärven yksikössä on kevään yhteishaussa tarjolla prosessinhoitajan lisäksi seuraavat tutkinnot: hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja, matkailupalvelujen tuottaja ja sähköasentaja. Pudasjärven kaupunki antaa 376 euron stipendin uusille opiskelijoille. Yhteishaku on 24.2. – 17.3.2015.

Teksti: Marsa Jurvakainen
Kuva: Jouni Ylisuutari

25 helmikuuta 2015

Tunnisteet: metsä, prosessi, puu, saha, yhteishaku,

Kommentointi