OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Sosiaali- ja terveysalalle kaivataan uudenlaista osaamista

Sosiaali- ja terveysalalle kaivataan uudenlaista osaamista

Sosiaali- ja terveysalalle kaivataan uudenlaista osaamista

Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut toteutetaan vuosina 2014-2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat käynnistäneet kolme koulutuskokeilua:

1. Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuollon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike välinehuoltaja

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja tai perustason ensihoitaja (koulutusohjelma-/osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita on muutettu kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on painotettu nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen.

3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisala. Koulutusohjelman/osaamisalan nimi ja tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä (koulutusohjelma-/osaamisalakokeilu tekniikan ja liikenteen alalla).

Koulutuskokeiluja toteuttamaan on valittu yhteensä 12 koulutuksenjärjestäjää ympäri Suomea.

Teknologian tulo luo uusia vaatimuksia ja ammattilaisia
Koulutuskokeiluilla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan uusiin osaamisvaatimuksiin, mm. teknologiseen kehitykseen ja robotisaatioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät ovat muuttumassa: erityisesti välinehuollossa ja perustason ensihoidossa työntekijä tarvitsee entistä syvällisempää osaamista ja joutuu erikoistumaan uusiin työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomen väestö ikääntyy ja vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyvät laitteita, tuotteita, palveluita ja innovaatioita kehitetään ja tarvitaan myös niiden valmistukseen, huoltoon ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista. Nykyiset ammatilliset tutkinnot eivät nykyisellään vastaa kyseisiin alan jo tämän päivän vaatimuksiin.

Kokeilujen toteutus ja aikataulu Oulun seudun ammattiopistossa
Kaikkia kolmea koulutuskokeilua koordinoimaan on valittu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk), jossa koordinointitehtävästä huolehtii OSAOn Kontinkankaan yksikkö. OSAOssa on aloitettu osana kokeiluja syyskuussa 2014 välinehuoltoalan sekä perustason ensihoidon koulutukset. Molemmissa koulutuksissa opiskelee yhteensä 48 opiskelijaa. Syksyllä 2015 alkaviin koulutuskokeiluihin haku on kevään 2015 yhteishaussa.

Kirjoittaja on koulutuskokeilujen koordinoijan edustaja, koulutuspäällikkö Marja Veikkola p. 050 0776 065, marja.veikkola@osao.fi

27 lokakuuta 2014

Tunnisteet: koulutuskokeilu, sosiaaliala, sote,

Kommentointi