OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön logistiikkaosaamista vahvistetaan OSAOssa

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön logistiikkaosaamista vahvistetaan OSAOssa

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön logistiikkaosaamista vahvistetaan OSAOssa

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tänä päivänä logistiikka-alan osaamista ja erityisesti lähitulevaisuudessa sote-uudistuksen myötä siihen liittyvän osaamisen tarve ennakoidaan kasvamaan tukipalvelujen keskittyessä. Logistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla voidaan vapauttaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöä tukitehtävistä varsinaiseen hoito- ja asiakastyöhön.

Logistiikka - termiä käytetään, kun puhutaan tavaroiden kuljetuksesta ja varastoinnista. Logistiikkapalvelut sosiaali- ja terveysalalla eivät perusteiltaan poikkea oleellisesti muiden toimialojen tarpeista ja toteutuksesta.

Oulun seudun ammattiopistossa on kehitetty usean yksikön yhteistyönä toimintamalli logistisen osaamisen vahvistamiseen sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksen nimeksi annettiin Sote –logistiikka koulutus, koska haluttiin sen liittyvän muidenkin kuin terveydenhuollon toimintaympäristöihin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön logistiseen toimintaan liittyvää osaamista ja -tehokkuutta. Kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan työntekijät, esim. varasto- ja kuljetustyöntekijät, sairaalahuoltajat, välinehuoltajat, lääketeknikot, lähihoitajat ym. alalla toimivat.

Sote -logistikko koulutukseen sisältyy 9-10 lähipäivää. Koulutus muodostuu 9 moduulista, josta opiskelija tai työpaikka voi valita parhaiten sopivat

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt
  • Moniammatillisessa yhteistyöverkostossa toimiminen
  • Turvallisuus
  • Lisäksi opiskelija valitsee 3 – 6 moduulia oman koulutustarpeen mukaisesti
  • Tuotetuntemus ja erityispiirteet (2 moduulia)
  • Logistiikka (4 moduulia)

Lisätietoja koulutuksesta:

Aikuiskoulutuspäällikkö Marja Veikkola, puh. 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi

9 marraskuuta 2016