OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Sosiaali- ja terveysalan koulutuksia yritysten tarpeisiin

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksia yritysten tarpeisiin

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksia yritysten tarpeisiin

Työyhteisöjen on nyt mahdollista saada verotuksessa lisävähennys henkilöstönsä kehittämismenoista.

Kevään 2015 aikana teemme tehostetusti täydennyskoulutusselvitystyötä. Tämän pohjalta kehitämme uusia osaamistarpeisiin vastaavia ja työelämää palvelevia koulutustuotteita.

Täydennyskoulutusselvitystyötä tehdään osana MoNeNa-hanketta. MoNeNa-hanke on osa Pohjois-Suomen TYKE 2013-2015, Dynamo hanketoimijoiden yhteistyöllä toteutettavaa hanketta, jota Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osittain rahoittaa. MoNeNa-hankkeen mukaisesti täydennyskoulutusselvitystyön toimintaympäristö painottuu vanhus- ja vammaistyön puolelle, mutta mukaan selvitystyöhön otetaan myös muita toimintaympäristöjä.

Työelämässä tapahtuvat muutokset edellyttävät entistä laaja-alaisempaa ja vaativampaa osaamista ja työntekijöiden tulee kyetä vastaamaan työn vaatimuksiin muuttuvissa toimintaympäristöissä. MoNeNa-hankkeessa pyritään vastaamaan edellä oleviin haasteisiin selvittämällä miten työnkuvat ja tehtävät ovat muuttumassa ja millaista laajempaa tai erikoistuneempaa osaamista työpaikoilla tarvitaan. Tämän pohjalta kehitetään uusia osaamistarpeisiin vastaavia ja työelämää palvelevia koulutustuotteita. Lisäksi kevään aikana luodaan asiakasrekisteri, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutusten markkinoinnissa.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen on nyt entistä kannattavampaa. Työyhteisöjen on mahdollista saada verotuksessa lisävähennys, kun laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja siihen liittyvästä verovähennysoikeudesta astui voimaan vuoden 2014 alusta. Lain tarkoituksena on edistää työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Täydennyskoulutusselvitystyössä kevään 2015 aikana toimivat suunnittelija Sari Veijola ja opettaja Liisa Kursula. Mikäli työyhteisössänne ilmenee koulutustarpeita, toivomme, että olette yhteyksissä Sariin tai Liisaan. Suunnitellaan juuri Teidän tarpeisiinne sopiva koulutus.

Yhteystiedot:
Sari Veijola p. 050 317 4929, sari.veijola@osao.fi

Liisa Kursula p. 050 317 4701, liisa.kursula@osao.fi

25 helmikuuta 2015

Tunnisteet: aikuiskoulutus, sosiaaliala, terveysala,

Kommentointi

KOULUTUSTA

Hei
meillä sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on suuri tarve Marevan ja C-todistus koulutukseen. Olisi mahtavaa jos nämä koulutukset onnistuisivat

leena.sundman@haapavesi.fi - 26 helmikuuta 2015 klo 14.50