OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Jutut / Valman myötä tukea opiskeluun ja tulevaisuuden valintoihin

Valman myötä tukea opiskeluun ja tulevaisuuden valintoihin

Valman myötä tukea opiskeluun ja tulevaisuuden valintoihin

Viime syksynä OSAOn Kontinkankaan ja Pudasjärven yksiköissä käynnistyi uusi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma). Uusi valmentava koulutus korvaa ammattistarttikoulutuksen, maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen (MAVA), valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson sekä Oulun Palvelualan Opiston kotitalousopetuksen.

Valmentava koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Valmassa on noin 170 opiskelijaa, opiskelijaryhmiä on 10. OSAOn Valma-koulutuksessa opiskelijoista 82 % on alle 24-vuotiaita. Noin 27 % Valma-koulutuksen on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen ja saa tukea Valmassa uuden ammatillisen polun löytämiseksi. Kontinkankaan yksikössä Valma-koulutuksessa osa nuorista on tullut suoraan peruskoulusta, osa on keskeyttänyt lukio-opinnot. Lisäksi noin kolmasosa opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia, joilla on tarve valmentavaan koulutukseen jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi. Kaiken kaikkiaan koulutus on tarkoitettu niille, joilla on tavoitteena päästä ammatilliseen peruskoulutukseen tai joilla on tähtäimessä oppisopimuskoulutus.

Pääsääntöisesti koulutus kestää enintään yhden vuoden. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Yhteishakuun Valma-opiskelijat saavat 6 lisäpistettä opiskeltuaan vähintään 30 osaamispisteen verran. Koulutuksen tärkein anti on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka myötä opiskelija saa mm. perustietojen ja -taitojen kertausta, apua arjen- ja elämänhallintaan, sekä erityisesti yksilöllistä ohjausta opintoihin. Valma-koulutuksessa on mahdollista rakentaa hyvin yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Valma-vuoden aikana opiskelijat tutustuvat monipuolisesti ryhmissä alueen ammatillisen koulutuksen tarjontaan. Osa opiskelijoista käy tutustumassa myös itseään kiinnostaviin koulutuksiin yksilöllisesti. Koulutuksen aikana opetellaan myös mm. työelämässä tarvittavia taitoja ja tutustutaan työelämään oikeilla työpaikoilla. Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen -kokonaisuus sisältää tarpeen mukaan suomen kielen opintoja (tavoitteena B1-kielitaitotaso). Osa opiskelijoista korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Opiskelijoiden on mahdollista siirtyä tutkintoon johtaviin opintoihin joko oppilaitosmuotoisen opiskelun tai oppisopimuskoulutuksen kautta kesken Valma-vuoden, mikäli koulutuksesta löytyy vapaa paikka. Koulutuksen seuraava haku on 24.5.–26.7.2016 osoitteessa www.opintopolku.fi. Varsinaisia pääsykokeita ei ole, mutta kaikki hakijat kutsutaan ohjaavaan valintahaastatteluun, joka järjestetään hakuaikana tai sen jälkeen. Maahanmuuttajataustaiselta hakijalta varmistetaan riittävä kielitaito (taso A2.2). Kielitaitotaso A2.2. tarkistetaan kielikokeella tai hakijan esittämällä todistuksella. Aloitus on mahdollista myös kesken lukuvuoden, mikäli koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja. Vapaita paikkoja voi tiedustella yhdysopettaja Lea Perhomaalta, lea.perhomaa@osao.fi.

Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke, joka saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020- Suomen rakennerahaston- ohjelmasta (ESR), kehittää Valma-koulutusta vastaamaan erilaisiin erityistukitarpeisiin verkostoituneena ja joustavana palvelutoimintona.

Valman myötä uusia kavereita ja tukea valintoihin

Anni Törmä (16) aloitti Valmassa tammikuun alussa. Syksyllä 2015 hän aloitti opiskelut Raahen Lybeckerillä. Päivittäinen kulkeminen Kempeleestä Raaheen osoittautui kuitenkin raskaaksi, ja ala ei tuntunut oikealta. Anni päätti lopettaa opiskelun Raahessa. Seitsemän viikon kotona olon jälkeen hankittiin harjoittelupaikka ja Anni meni ala-asteelle työharjoitteluun. Äiti ilmoitti myös Kempeleen etsiville nuorisotyöntekijöille, jotka kertoivat Valmasta. Valman suhteen Annilla oli tavoitteena saada tietoa eri koulupaikoista ja sitä kautta löytää oma ala. Tavoite toteutui, sillä heti Valma-opintojen alussa kierrettiin monessa eri koulupaikassa ja oma alakin lopulta löytyi. Anni haki yhteishaussa lastenohjaaja-opintoihin.

Valman myötä Anni sai myös uusia kavereita ja monen muun uuden opiskelijan joukossa tuli tunne, ettei tarvinnutkaan enää hävetä kesken jääneitä opintoja. Monella muullakin valmalaisella oli ollut vastaava tilanne.

Tällä hetkellä Annilla on lukujärjestyksessään Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistamisen -tunteja. Loppukeväästä on vuorossa työharjoittelu, jota Anni on suunnitellut tekevänsä useammassa eri työpaikassa. Ohjelmassa olisi mm. pari viikkoa eskarilaisten luona ala-asteella, pari viikkoa siivoushommia, jos niistä irtoaisi kesätöitäkin.

Valma-koulutuksen kehittämistä koskevaan kysymykseen Anni vastasi:

– On paljon nuoria, joita ei opiskelu oikein kiinnosta. Heille pitäisi olla enemmän tukea ja ohjausta aikuisilta.

Lue lisää valmentavasta koulutuksesta »

Teksti: Maarit Kopakka, OSAO/Kontinkankaan yksikkö
Kuvat: Opettaja Taina Linna, OSAO/Kontinkankaan yksikkö ja Anni Törmä

29 maaliskuuta 2016