OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Arkisto / Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeet muuttuneet - uusia tutkintoja kehitteillä

Sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeet muuttuneet - uusia tutkintoja kehitteillä

Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alojen valtakunnalliset koulutuskokeilut vuosina 2014 -2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut 11 koulutuksen järjestäjää kokeilemaan välinehuoltoon, perustason ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautuneiden ammatillisten tutkintojen järjestämistä ja arvioimaan niiden työelämävastaavuutta yhdessä alan työpaikkojen kanssa. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) on valittu koulutuskokeilujen valtakunnalliseksi koordinoijaksi.

Kokeiltavat tutkinnot Oulussa järjestää Oulun seudun ammattiopisto. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot järjestää OSAOn Kontinkankaan yksikkö ja tekniikan alan koulutusohjelmaan painottuvan tutkinnon OSAOn Myllytullin yksikkö. Suunnitelmien mukaan noin 700 - 900 opiskelijaa suorittaa kokeilututkinnon eri puolilla Suomea vuosina 2014 – 2018. Kokeilujen jälkeen päätetään, vakinaistetaanko tutkinnot osaksi ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää. Opetushallitus antaa koulutuksen järjestäjille tarkemmat ohjeet tutkintojen järjestämisestä kokeilun aikana.

Teknologian käyttö luo uusia vaatimuksia työntekijöille

Koulutuskokeiluilla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan uusiin osaamisvaatimuksiin, mm. teknologiseen kehitykseen ja robotisaatioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät ovat muuttumassa: erityisesti välinehuollossa ja perustason ensihoidossa työntekijä tarvitsee entistä syvällisempää osaamista ja joutuu erikoistumaan uusiin työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomen väestö ikääntyy ja vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyvät laitteita, tuotteita, palveluita ja innovaatioita kehitetään ja tarvitaan myös niiden valmistukseen, huoltoon ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista. Nykyiset ammatilliset tutkinnot eivät vastaa kyseisiin alan vaatimuksiin.

Järjestämme koulutuskokeiluista tiedotus- ja markkinointiseminaarin perjantaina 16.5.2014. Seminaaria voi seurata suorana verkossa ja kommentoida tekstiviestien ja Twitterin välityksellä osoitteessa:

https://sotekk.osekk.fi

Koulutuskokeilut koskevat seuraavia tutkintoja:

  • Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuollon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike, välinehuoltaja
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja perustaso (koulutusohjelma/osaamisalakokeilu), nimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä
  • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/ osaamisala, koulutusohjelman /osaamisalan nimi ja tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä.

Lisätietoja
Osekk, koulutuskokeilujen koordinoija, koulutuspäällikkö Marja Veikkola, marja.veikkola@osao.fi , puh. 050 0776065
Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Seija Rasku, seija.rasku@minedu.fi , puh. 029 533 0270 tai 0400 958 845
Opetushallitus, opetusneuvos Aira Rajamäki, aira.rajamaki@oph.fi , puh. 029 533 1181
Opetushallitus, yli-insinööri Seppo Valio, seppo.valio@oph.fi, puh. 029 533 1216

14.05.2014

Kommentointi