OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Arkisto / Ryhdy työpaikkaohjaajaksi - koulutukset alkamassa

Ryhdy työpaikkaohjaajaksi - koulutukset alkamassa

Työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, työssäoppijoiden ohjaajille työpaikoilla ja oppilaitoksissa sekä kaikille oman osaamisen täydentäjille.

Koulutuksen sisältönä on mm. työssäoppimisen ohjaus ja ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien arviointi.

Työpaikkaohjaajana olet opiskelijan oppimisen ja osaamisen kasvun kannalta tärkeä henkilö. Opiskelijalle edustat oman alasi ammattilaista ja olet hänelle tärkeä kannustava vaikuttaja polulla työelämään. Toimit myös työpaikan ja oppilaitoksen välisenä yhdyshenkilönä. Tulet huomaamaan, että ohjatessasi opiskelijaa opit myös itse uusia asioita.

Työelämä tarvitsee koulutusta työssäoppimisen järjestämiseen, ohjaukseen ja arviointiin. Järjestämme 3 ov:n koulutusta eri tavoin toteutettuna ja koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen suoritetusta koulutuksesta.

Työpaikkaohjaajakoulutusta on tulossa tarjontaan:

1.lähiopetuksena

2.työpaikoilla toteutettavana koulutuksena

3.verkkototeutuksena

Työpaikkaohjaajakoulutus on mahdollista suorittaa omien tarpeiden ja tilanteen mukaan teema kerrallaan tai kolmen opintoviikon laajuisena pakettina. Koulutus on osallistujille maksuton. Oulun TOPPI hankeverkoston muodostavat Oulun seudun ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset: Ammattiopisto Luovi, Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Oulun Diakoniaopisto, Oulun Palvelualan opisto ja Oulun seudun ammattiopisto OSAO.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua sekä samalla vahvistaa työssäoppimisen ja työharjoittelujen käytännön työelämälähtöistä ohjausta ja toteutusta. Yhdessä järjestettävää työpaikkaohjaajakoulutusmallia pilotoidaan syksystä 2014 alkaen. Koulutus toteutetaan Opetushallituksen ohjeen työpaikkaohjaajien koulutuksesta (3ov) mukaisesti.

Hankkeen tavoitteena on saada koulutettuja työpaikkaohjaajia eri alojen yrityksiin Oulun seudulla ja siten parantaa opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen kasvua sekä tiivistää alueellista yritysten ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä.  

Katso lisää  »

Oulun TOPPI -hankkeen sivulle »

6.10.2014

Kommentointi